കേരളത്തിൻ്റെ ഭാവി സ്‌കിൽ ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിലേക്കുള്ള മുന്നേറ്റം

ലളിതമായ പ്രവേശന മാർഗ്ഗം – മികച്ച പരിശീലനം – തൊഴിൽ

Additional Skill Acquisition Programme (ASAP) Kerala

അഡീഷണൽ സ്‌കിൽ അക്വിസിഷൻ പ്രോഗ്രാം (ASAP) കേരള ഗവൺമെൻ്റിൻ്റെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ ഒരു സംരംഭമാണ്, ഇത് വിദ്യാർത്ഥികളെയും പൊതുജനങ്ങളെയും അവരുടെ തൊഴിൽക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള കഴിവുകൾ  പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.

കോഴ്‌സുകളുടെ ആവശ്യകതയും ഇൻഡസ്ട്രി ഡിമാൻ്റും മനസിലാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്‌കിൽ എക്കോസിസ്റ്റമാണ് അസാപിനുള്ളത്. സ്കൂളുകൾ, കോളേജുകൾ, പോളിടെക്നിക്കുകൾ, സ്‌കിൽ പാർക്കുകൾ, പരിശീലന ദാതാക്കൾ, വ്യവസായ സംരംഭങ്ങൾ എന്നിവയെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന അതുല്യമായ ഘടനയാണ് ഇതിനോടകം നിരവധി അംഗീകാരങ്ങൾ നേടിയിട്ടുള്ള അസാപിനുള്ളത്.

അസാപിൻ്റെ നാൾവഴികൾ

2012

ASAPൻ്റെ സമാരംഭം

2013

SDCകൾ സ്ഥാപിച്ചു

2015

NSDC, SSC പങ്കാളിത്തം

2016

കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്കിൽ പാർക്ക് ആശയവും രൂപകൽപ്പനയും

2017

NITI ആയോഗിൻ്റെ നൈപുണ്യവികസനത്തിലെ മികവിനുള്ള പുരസ്കാരം

2018

അഡ്‌വാൻസ്‌ഡ് സ്കിൽ ഡെവലെപ്മെൻ്റ് സെൻ്റെറുകൾ ആരംഭിച്ചു

2019

കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്കിൽ പാർക്കുകൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു

2020

കേരള റീബൂട്ട് ഹാക്കത്തോണുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചു.NSQF അംഗീകാരമുള്ള 12 കോഴ്‌സുകൾ വികസിപ്പിച്ചു.

2020

ADB- യുടെ ഫലപ്രദമായ ജൻഡർ ഗ്യാപ് നികത്താനുള്ള മികച്ച പ്രോജെക്ടിനുള്ള അവാർഡ് ലഭിച്ചു.

2021

ASAP കേരള സർക്കാർ കമ്പനിയായി 2013 -ലെ കമ്പനി നിയമപ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.

നമ്മൾ ഇന്ന് എവിടെ നിൽക്കുന്നു

250000 +

പരിശീലനം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം

2744

നൈപുണ്യ വികസന എക്സിക്യൂട്ടീവുകൾ

1299

പങ്കാളിത്ത സ്ഥാപനങ്ങൾ

126

നൈപുണ്യ വികസന കേന്ദ്രങ്ങൾ

75

നൈപുണ്യ കോഴ്സുകൾ

20

വ്യവസായ അസോസിയേഷനുകൾ

17

നൈപുണ്യ മേഖലകൾ

12

NSQF നൈപുണ്യ യോഗ്യതകൾ

എന്തുകൊണ്ട് അസാപ് കേരള തിരഞ്ഞെടുക്കണം?

ഫ്യൂച്ചർപ്രൂഫ് കോഴ്സുകൾ

ഇന്നും നാളെയുമായി കോഴ്സുകൾ നൽകാൻ വരാനിരിക്കുന്ന വ്യവസായങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ ഞങ്ങളുടെ വിപുലമായ ഗവേഷണ സംഘം സഹായിക്കുന്നു

ഏർലി ആക്സസ് പ്രവേശന പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങൾ

ഞങ്ങളുടെ പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങൾ ജില്ലയിലുടനീളം വ്യാപിച്ച് സംസ്ഥാനവ്യാപകമായി എത്തുന്നത് ഉറപ്പാക്കുന്നു

പരിശീലകരായി വ്യവസായ വിദഗ്ധർ

വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്നത് പതിവ് ഫാക്കൽറ്റിയിലൂടെയല്ല, മറിച്ച് ഈ മേഖലയിലെ മുന്നോട്ടുള്ള ചിന്താഗതിക്കാരായ വിദഗ്ധരിലൂടെയാണ്

പ്ലേസ്മെന്റ് സഹായം

കോഴ്സ് പൂർത്തീകരണത്തിന് ശേഷം , ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയും പ്രശസ്ത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന്  ഉറപ്പാക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നു.

ഇന്റേൺഷിപ്പ് അവസരങ്ങൾ

വിവിധ മേഖലകളിലും കോഴ്സുകളിലും, ഞങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ പോർട്ടലിലൂടെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഇൻ്റേൺഷിപ്പുകൾ ഞങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു

കരിയർ നൈപുണ്യ വികസനം

 കോഴ്സുകളിലൂടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ കൈവരിക്കുന്ന വൈദഗ്ധ്യം  അവർക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട തൊഴിൽ നേടാനും മികച്ചഭാവി സൃഷ്ടിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.

Dr-Usha-Titus
ഡോ ഉഷ ടൈറ്റസ്
( എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ )
ചെയർപേഴ്സൺ & മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ,അസാപ് കേരള
Dr-Venu-Vasudevan
ഡോ വി വേണു ഐ എ എസ്
( എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ )
അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്, കേരള സർക്കാർ
Dr KM Abraham
ഡോ കെ എം എബ്രഹാം
( എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ )
എക്സിക്യുട്ടീവ് വൈസ് ചെയർമാൻ കെ-ഡിസ്ക്
Rajesh-Kumar-Singh-IAS-Kerala
ശ്രീ രാജേഷ് കുമാർ സിംഗ് ഐ എ എസ്
( ഡയറക്ടർ )
അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി, ധനകാര്യ വകുപ്പ്, കേരള സർക്കാർ
ഡോ കെ ഇളങ്കോവൻ ഐ എ എസ്
( ഡയറക്ടർ )
പ്രിൻസിപ്പൾ സെക്രട്ടറി, വ്യവസായ വകുപ്പ്, കേരള സർക്കാർ
Shri. APM Mohammed Hanish
ശ്രീ എ പി എം മുഹമ്മദ് ഹനീഷ് ഐ എ എസ്
( ഡയറക്ടർ )
പ്രിൻസിപ്പൾ സെക്രട്ടറി, പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്, കേരള സർക്കാർ
Mini Antony
ശ്രീമതി മിനി ആൻറണി ഐ.എ.എസ്
( ഡയറക്ടർ )
പ്രിൻസിപ്പൾ സെക്രട്ടറി, തൊഴിൽ വകുപ്പ്, കേരള സർക്കാർ
Faizal-Kottikollon
ശ്രീ ഫൈസൽ കൊട്ടിക്കോളൺ
( ഇൻഡിപെൻന്റന്റ് ഡയറക്ടർ )
സഹ സ്ഥാപകൻ, ഫൈസൽ & ഷബാന ഫൗണ്ടേഷൻ
Abdul Razak
ശ്രീ വി അബ്ദുൾ റസാഖ്
( ഇൻഡിപെൻഡൻറ് ഡയറക്ടർ )
ഡയറക്ടർ, വി.കെ.സി ഗ്രൂപ്പ്

അസാപ് നേതൃത്വം

നൈപുണ്യ വികസന രംഗത്തെ വഴിവിളക്കായ അസാപിൻ്റെ നേതൃത്വത്തെ പരിചയപ്പെടുക.

Dr-Usha-Titus

ഡോ ഉഷ ടൈറ്റസ്

ചെയർപേഴ്സൺ & മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ

ഡോ. ഉഷ ടൈറ്റസ് സിഎംസി വെല്ലൂരിൽ നിന്ന് എംബിബിഎസും ജനറൽ മെഡിസിനിൽ എംഡിയും പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം 1993 ൽ ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസിന്റെ കേരള കേഡറിൽ ചേർന്നു. പാലക്കാട്, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളുടെ ജില്ലാ കളക്ടറായി അവർ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു, അവിടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ആദ്യ വനിത, മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസം, സാമൂഹിക ക്ഷേമം, പ്രവാസി കേരളീയകാര്യങ്ങൾ, പരിസ്ഥിതി, വിദ്യാഭ്യാസം എന്നീ വകുപ്പുകളുടെ ചുമതലയുള്ള സെക്രട്ടറി.


മദ്രാസ് ഐഐടി രജിസ്ട്രാർ, കേരള ടെക്നോളജിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വൈസ് ചാൻസലർ എന്നീ നിലകളിലും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2010 ൽ, ധനകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിലെ സാമ്പത്തിക കാര്യ വകുപ്പിന്റെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയായി ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിലേക്ക് നിയമിതയായി, അവിടെ അവർ മൾട്ടിലാറ്ററൽ റിലേഷൻസ് വിഭാഗം കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും 2010 നും 2015 നും ഇടയിലുള്ള ജി 20 ചർച്ചകൾക്കും അതിലേക്ക് നയിച്ച ചർച്ചകൾക്കും സംഭാവന ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ബ്രിക്സ് പുതിയ വികസന ബാങ്ക്, ഏഷ്യൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബാങ്ക് എന്നിവയുടെ സ്ഥാപനം. 2021 ഫെബ്രുവരിയിൽ കേരള സർക്കാർ പുതിയതായി സംയോജിപ്പിച്ച കമ്പനി അസാപ് കേരളയുടെ ചെയർപേഴ്സൺ ആൻഡ് മാനേജിങ് ഡയറക്ടറായി നിയമിച്ചു.

View More
Anwar-Hussain

അൻവർ ഹുസൈൻ

ധനകാര്യ മേധാവി

ശ്രീ. അൻവർ ഹുസൈൻ 1990 ൽ സർക്കാർ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ധനകാര്യ വകുപ്പിൽ സർക്കാർ സേവനത്തിൽ ചേർന്നു. 2015 ൽ അണ്ടർ സെക്രട്ടറിയായതിന് ശേഷം ഒരു വർഷം എക്സൈസ് വകുപ്പിൽ ഫിനാൻസ് ഓഫീസറായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. 2017 ൽ കേരള സർക്കാരിന്റെ കാരുണ്യ ബെനവലന്റ് ഫണ്ടിന്റെ ഫിനാൻസ് ഓഫീസറായി അദ്ദേഹം നിയമിതനായി. നിലവിൽ, അദ്ദേഹം ധനവകുപ്പിന്റെ ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറിയും അസാപ്  സാമ്പത്തിക വിഭാഗം മേധാവിയുമായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നു.

View More
Vigil-Kumar-V-V

വിജിൽ കുമാർ വി വി

ഡിവിഷൻ മേധാവി - ഐടി ഡിവിഷൻ, പ്രൊക്യുർമെന്റ് & ലീഗൽ, ന്യൂ ഇനിഷ്യറ്റീവ്സ്

അദ്ധ്യാപനത്തിൽ 15 വർഷത്തെ പരിചയമുള്ള ശ്രീ. വിജിൽ കുമാർ  ഇടുക്കിയിലെ സർക്കാർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയിലെ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറാണ്. എം.എസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ബാച്ചിലർ ഓഫ് ടെക്നോളജി പൂർത്തിയാക്കിയ അദ്ദേഹം അണ്ണാ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടി. 2018 മുതൽ അസാപ് കേരളയുടെ ഐ.ടി വിഭാഗത്തിൻ്റെ തലവനായി അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

View More
Dr-Anej-Somaraj

ഡോ അനേജ് സോമരാജ്

ഡിവിഷൻ മേധാവി - PR & ഡോക്യൂമെന്റെഷൻ

ഡോ.അനേജ് സോമരാജ് ചെങ്ങന്നൂർ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജ്  ഇംഗ്ലീഷ് വിഭാഗം  അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രൊഫസറായിരുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹൈദരാബാദിൽ നിന്നും ഇംഗ്ലീഷിൽ  പി.എച്ച്.ഡി നേടിയ  ഡോ. അനേജ്‌ സോമരാജിന് 14 വർഷത്തെ അധ്യാപന പരിചയമുണ്ട്. 2009-11 കാലത്ത് ലിബിയയിലെ മിസുരത യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ വിഭാഗം അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രൊഫസറായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു.


2006-09  കാലത്ത്  സൗദി അറേബിയയിലെ കിംഗ് സൗദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി റിയാദിൽ ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് ഇംഗ്ലീഷ് കൺസൽട്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു.  SCERT കേരളയുടെ ഒരു സംരംഭമായ HSTTP യുടെ സബ്ജക്ട് എക്‌സ്‌പെർട്ട് കൺസൾട്ടൻ്റും കേരള നിയമസഭയ്‌ക്കായി ഇംഗ്ലീഷിലും ഹിന്ദിയിലും തർജ്ജിമ നടത്തുന്ന കേരള സ്റ്റേറ്റ് പാനൽ ഓഫ് ട്രാൻസ്‌ലേറ്റേഴ്‌സ് അംഗവുമാണ്. നിലവിൽ, അസാപ് കേരളയുടെ NSQFൻ്റെയും കരിക്കുലം വിഭാഗത്തിൻ്റെയും തലവനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

View More
Francis-T-V

ഫ്രാൻസിസ് ടി വി

സ്റ്റേറ്റ് കോർഡിനേറ്റർ - പോളിടെക്നിക്

സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ 30 വർഷത്തെ സേവനവുമായി. 1989 ൽ സർവീസിൽ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ 30 വർഷത്തെ സേവനവ പാരമ്പര്യമുള്ളശ്രീ ഫ്രാൻസിസ് ടി വി 1989 ൽ സർവീസിൽ ചേർന്നു.ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ലക്ചറർ, സ്റ്റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ ടീച്ചേഴ്സ് ട്രെയിനിംഗ് & റിസർച്ച് പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ എന്നീ നിലകളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോതമംഗലം ടെക്നിക്കൽ എജ്യുക്കേഷൻ റീജിയണൽ ഡയറക്ടറേറ്റിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറായിരുന്നു.


2007 ൽ അദ്ദേഹത്തിന് "മികച്ച പോളിടെക്നിക് ടീച്ചർ" അവാർഡ് ലഭിച്ചു. 2019 ൽ സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ശേഷം, പോളിടെക്നിക്കുകളുടെ സംസ്ഥാന കോർഡിനേറ്ററായി അസാപ്  കേരളയുടെ ഭാഗമായി. നിലവിൽ, അസാപ് കേരളയുടെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ, അസസ്മെൻ്റ്, പരിശീലന വിഭാഗങ്ങളുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്നു.

View More
Vinod-T-V

വിനോദ് ടി വി

ഡിവിഷൻ മേധാവി - ബിസിനസ് ഡെവലപ്‌മെന്റ്

ശ്രീ വിനോദ് ടി വി കഴിഞ്ഞ 20 വർഷത്തോളമായി കേരളത്തിലെ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നേതൃനിരയിലുണ്ട്. 2016 മുതൽ 2018 വരെ കേരള ആർട്ടിസാൻസ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിന്റെ (കാഡ്‌കോ) മാനേജിംഗ് ഡയറക്‌ടറായിരുന്നു. 1981-ൽ സ്ഥാപിതമായ കാഡ്‌കോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃ കാലയളവിലാണ് ഒരു അംഗീകൃത ഏജൻസിയായി മാറിയത്.


ആലപ്പുഴയിലെ നന്ദന ഓവർസീസ് പോലുള്ള വിവിധ കമ്പനികളിൽ അദ്ദേഹം പ്രമുഖ സ്ഥാനങ്ങൾ അലങ്കരിച്ചു. കയർ ടഫ്റ്റ് ഇന്റർനാഷണൽ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ആലപ്പുഴ, ഒരു കേരള സർക്കാർ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ ഫോം മാറ്റിങ്ങ്സ് (ഇന്ത്യ) ലിമിറ്റഡ്, ചരങ്കാട്ട് കയർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനി (പ്രൈവറ്റ്) ലിമിറ്റഡ് എന്നിവ അദ്ദേഹം വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച സ്ഥാപനങ്ങളാണ്. 2018 മുതൽ അദ്ദേഹം അസാപിന്റെ ബിസിനസ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് ഡിവിഷൻ തലവനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

View More
Sajith

Lt Cdr സജിത്ത് കുമാർ EV (Retd.)

Head - Quality & Projects

Lt Cdr Sajith Kumar EV (Retd) joined ASAP as Consultant (Quality & Projects) after 10 years of service as Short Service Commissioned Officer in the Indian Navy and over eight year experience as Group Head in KITCO Ltd. His professional expertise ranges in design, engineering, and contract management responsibilities as part of India’s indigenous Submarine Programmes. As Group Head at KITCO, he was in-charge of overseeing consultancy services for concept to commissioning of Education, Healthcare and Industrial infrastructure projects and Business Development Activities.

View More

ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരാം

കേരളത്തിലെ തൊഴിലില്ലായ്മ പരിഹരിക്കാനുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്കും സഹായിക്കാം, കരിയേഴ്സ് പേജിൽ നിലവിലുള്ള ഒഴിവുകൾ പരിശോധിക്കാം.

കോവിഡാനന്തര ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കുറിപ്പ്

covid note

ആഗോള പാൻഡെമിക് കോവിഡ് 19 വിദ്യാഭ്യാസം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ മേഖലകളെയും പുന:നിർവചിക്കുന്നു. ഗുണനിലവാരമുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര വിദ്യാഭ്യാസം ആഗ്രഹിക്കുന്ന, സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്ത് ഉന്നത സർവകലാശാലകളിലേക്കും സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും മാറാൻ തയ്യാറായ ഗണ്യമായ ജനസംഖ്യയുള്ളതിനാൽ സംസ്ഥാനത്തും കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ ദൃശ്യമാകും. ഉന്നത പഠനത്തിനായുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാവി തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ പ്രവചനാതീതമായിരിക്കും, എന്നാൽ വിദഗ്ദ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതത്, കേരളത്തിലെ നല്ലൊരു  വിഭാഗം സംസ്ഥാനത്തിനകത്തു തന്നെയോ  രാജ്യത്തിനകത്തൊ  ഗുണനിലവാരമുള്ള കോഴ്‌സുകൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് എന്നാണ്. ലോകത്തിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലെന്ന പോലെ  സംസ്ഥാനത്തെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും, ഈ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കുകയും സാങ്കേതികവിദ്യ ഉൾച്ചേർന്ന  വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായങ്ങളുമായി  സഹകരിക്കാനും, അവരുടെ പ്രോഗ്രാമുകൾ മിശ്രിതമായ പഠനരീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാനും ബോധപൂർവമായ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നു. ഫാക്കൽറ്റി, ടെക്നോളജി പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ, പഠന മാനേജ്മെൻ്റ് സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ സമന്വയിപ്പിച്ച പഠന പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കൽ, പാഠ്യപദ്ധതി പരിഷ്കാരങ്ങൾ എന്നിവ കോവിഡിനു ശേഷമുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രസക്തമായതിനാൽ സംസ്ഥാനത്തെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഈ മേഖലകൾക്ക് മുൻഗണന നൽകേണ്ടതുണ്ട്.


വേൾഡ് ഇക്കണോമിക് ഫോറം 2018 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് ജോബ്സ് റിപ്പോർട്ട് തൊഴിൽ ലോകത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ പ്രവചിച്ചിരുന്നു, മിക്ക പരമ്പരാഗത ജോലികളും കാലഹരണപ്പെടുകയും  പുതിയ തൊഴിൽ മേഖലകൾ  പ്രസക്തമാവുകയും ചെയ്യുമെന്ന് കൂടി റിപ്പോർട്ട്  അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു., സർവ്വകലാശാലകൾ  ഭാവിയിലെ പഠിതാക്കൾക്ക്  സാങ്കേതികവിദ്യാധിഷ്ഠിത ലോകത്ത് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള  കഴിവുകളും, അവരുടെ ബിരുദധാരികളെ ഭാവികാലത്തിനാവശ്യമായ നൈപുണ്യത്തോടെ സജ്ജമാക്കുന്നതിന് പുതിയ പ്രോഗ്രാമുകളും പരിശീലനങ്ങളും വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും  റിപ്പോർട്ട് എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. കോവിഡ് 19 മഹാവ്യാധി  മാറ്റത്തെ വേഗത്തിലാക്കുകയും ലോകത്തെ ഒരു പുതിയ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുകയും ചെയ്തു, അതിലേക്ക് മിക്ക സ്ഥാപന സംവിധാനങ്ങളും ഇപ്പോഴും തയ്യാറായിട്ടില്ല. എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിലെ അസാപ്പിന് കീഴിലുള്ള നൈപുണ്യ വികസന കേന്ദ്രങ്ങൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്, മെഷീൻ ലേണിംഗ്, റോബോട്ടിക്സ്, ക്ലൗഡ് ടെക്നോളജികൾ, വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി കോഴ്‌സുകളും,  ഗവ. പോളിടെക്നിക്കുകൾക്ക് കീഴിൽ ഇൻഡസ്ട്രി-ഓൺ ക്യാമ്പസ്, പരിശീലനവും ഉത്പാദനവും നടത്തുന്ന കേന്ദ്രങ്ങൾ  തുടങ്ങിയ ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റ് സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ കോഴ്സുകളിൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ സജ്ജരാക്കാൻ തുടങ്ങിയതിനാൽ കേരളത്തിന് ഇക്കാര്യത്തിൽ മുന്നേറ്റം അവകാശപ്പെടാനാകും. കൂടാതെ അസാപിന്  കീഴിലുള്ള നൈപുണ്യ വികസന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മികച്ച സാങ്കേതിക അടിസ്ഥാന വികസനവും പരിശീലനങ്ങൾക്കായി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോവിഡാനന്തരം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട പുതിയ സാധാരണ ലോകത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി സംസ്ഥാനത്തിൻെറ നൈപുണ്യ വികസന തന്ത്രങ്ങൾ പുനർനിർമ്മിക്കാനുള്ള അസാപിൻ്റെ ശ്രമങ്ങളുമായി കൂടിച്ചേർന്ന് നമുക്ക് കേരളത്തിലെ തൊഴിലധിഷ്ഠിത പരിശീലനം അടുത്ത തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്താൻ സഹായിക്കും.

View More