മീഡിയ ആൻഡ് എന്റർടൈൻമെന്റ്

മാധ്യമങ്ങൾ, പരസ്യങ്ങൾ, ഗെയിമിംഗ്, ആനിമേഷൻ, സിനിമ, ടിവി, സംഗീതം തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങൾ 2030 ഓടെ 100 ബില്യൺ ഡോളറിലെത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഒരു കോഴ്സിൽ ചേരുക, ഒരു ഗ്ലാമറസ് കരിയറിലേക്ക് ചുവടുകൾ വയ്ക്കുക.