ടെൻഡറുകൾ

 • tender-icon

  സ്‌കിൽ കോഴ്‌സ് കാമ്പെയ്‌ൻ മീഡിയ പാർട്ണർക്കുള്ള പരിമിത ടെൻഡർ

  14 Feb, 2022 21 Feb, 2022
 • tender-icon

  സപ്ലൈ ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഓഫ് അക്‌സെസ്സറിസ് ഫോർ ടൊയോട്ട ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ

  6 Dec, 2021 21 Dec, 2021
 • tender-icon

  ടെൻഡർ ഫോർ ഡിസൈനിങ്, DTP വർക്ക്സ് ആൻഡ് പ്രിന്റിങ് ഓഫ് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ ഫോർ ട്രെയിനീസ് ഓഫ് അസാപ് കേരള

  3 Dec, 2021 29 Dec, 2021
 • tender-icon

  സപ്പ്ളൈ ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഓഫ് ഫ്യൂവൽ ഫ്രീ ഓപ്പറേറ്റഡ് വേസ്റ്റ് ബർണിങ് ഇൻസിനറേറ്റർ

  20 Nov, 2021 20 Dec, 2021
 • tender-icon

  സപ്ലൈ & ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഓഫ് റിഫ്ലക്റ്റീവ് ഡിറ്റക്ഷന് സൈൻ ബോർഡ്സ് ഇൻ CSP

  12 Oct, 2021 30 Oct, 2021