പ്ലെയ്‌സ്‌മെൻ്റ്സ്

പ്ലെയ്‌സ്‌മെൻ്റ് സ്ഥിതി വിവരക്കണക്കുകൾ

അസാപ് കേരളയുടെ കർമ്മനിരതരായ പ്ലെയ്‌സ്‌മെൻ്റ് ഡിവിഷൻ, അതത് കോഴ്‌സുകൾ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ മികച്ച കമ്പനികളുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

5,184

അസാപ് കോഴ്‌സുകളിൽ നിലവിൽ എൻറോൾ ചെയ്ത വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം

3084

ഇതുവരെ ജോലി ലഭിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം

20+

റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് പങ്കാളികൾ

3,20,000

ഇടംപിടിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ശരാശരി വരുമാനം

ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് റിക്രൂട്ട് ചെയ്തതിന് നന്ദി

അസാപ് കേരളയുടെ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ പൂളിൽ നിന്ന് നൈപുണ്യ പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയവരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത കമ്പനികൾക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. ഭാവിയിലും ഈ സഹകരണം തുടരുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

പ്രധാന തൊഴിലുകൾ

അസാപ് കേരളയുടെ കർമ്മനിരതരായ പ്ലെയ്‌സ്‌മെൻ്റ് ഡിവിഷൻ ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മേഖലയെയും അവർ അസാപ് കേരള മുഖേന പൂർത്തിയാക്കിയ കോഴ്‌സുകളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി വിവിധ തൊഴിൽ രംഗങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു.

ഡാറ്റ എഞ്ചിനീയർ
സോഫ്റ്റ്‌വെയർ എഞ്ചിനീയർ
ഡാറ്റ സയൻ്റിസ്റ്റ്
സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഡെവലപ്പർ
ടെക്നിക്കൽ ഇൻ്റേൺസ്

പ്ലെയ്‌സ്‌മെൻ്റ് ഗ്രൂമിംഗ് കോഴ്സ്

അസാപ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ പ്ലെയ്‌സ്‌മെൻ്റ് ഡ്രൈവുകൾക്കും മുൻപായി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ഗ്രൂമിംഗ് സെഷനുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.  പ്ലെയ്‌സ്‌മെന്റ് ഡ്രൈവുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക്  റെസ്യൂമെ തയ്യാറാക്കൽ, ഗ്രൂപ്പ് ചർച്ചകൾ, ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ , ഇൻ്റർവ്യൂ മര്യാദകൾ എന്നിങ്ങനെ തൊഴിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ വിവിധ വശങ്ങളിൽ പരിശീലനം നൽകും.


 കോഴ്‌സ് ഫീസ്  2920/-. രൂപയായിരിക്കും. അധിക ശ്രദ്ധ ആവശ്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 80 മണിക്കൂർ അധിക പരിശീലനം നൽകും.കോഴ്‌സ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അസാപ് കേരളയുടെ പ്ലെയ്‌സ്‌മെൻ്റ്  പോർട്ടലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം.


4 നിർദ്ദിഷ്ട മൊഡ്യൂളുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഗ്രൂമിംഗ് കോഴ്‌സ് 122 മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ളതായിരിക്കും. 


  1. ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ്, ലോജിക്കൽ, വെർബൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ (തുടക്കക്കാരുടെ ലെവൽ)
  2. ഉയർന്ന ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ്, ലോജിക്കൽ, വെർബൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്
  3. സോഫ്റ്റ് സ്കിൽ പരിശീലനം 
  4. ഓരോ മൊഡ്യൂളിൻ്റെയും അവസാനം മൂല്യനിർണ്ണയത്തോടെ കമ്പനി നിർദ്ദിഷ്ട പരിശീലനം നൽകുക
View More

പ്ലെയ്‌സ്‌മെൻ്റ് പോർട്ടൽ

പ്ലെയ്‌സ്‌മെൻ്റ്  പോർട്ടൽ അസാപ് കേരളയുടെ പ്ലേസ്മെൻ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ സുഗമമാക്കുകയും, വ്യവസായങ്ങൾക്ക് അവരുടെ  ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനും , വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അവരുടെ അവസരങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ് ഫോമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ പ്ലെയ്‌സ്‌മെൻ്റ്  പോർട്ടലിൽ സന്ദർശിക്കുക.

 

View More
Placement-Portal-3
Graduate Probation

ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രൊബേഷൻ പ്രോഗ്രാം

പ്രമുഖ വ്യവസായങ്ങളുടെയും സർക്കാർ വകുപ്പുകളുടെയും സഹായത്തോടെ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ സജ്ജരാക്കുന്നതിനും വ്യവസായത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഒരു വർഷത്തെ ഇൻ്റേൺഷിപ്പ് പദ്ധതിയാണ് ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രൊബേഷൻ പ്രോഗ്രാം.
MEDTRONIC പോലുള്ള പ്രമുഖ വ്യവസായങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് പരിപാടി ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.


ആർക്കൊക്കെ അപേക്ഷിക്കാം?


2020, 2021 വർഷങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കിയ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ.


അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം?


ASAP വെബ്സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവരുടെ ഡൊമെയ്‌ൻ വിജ്ഞാനത്തിന്റെയും വൈദഗ്ധ്യത്തിന്റെയും മുൻകൂർ വിലയിരുത്തലിന് വിധേയരാകണം. റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഒറ്റത്തവണ ഫീസായി 500 രൂപ അടയ്ക്കണം. റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ വിന്യാസവും കഴിയുന്നിടത്തോളം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ജില്ലയിൽ നടത്തും.


റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന് ആറ് മാസത്തേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കാലാവധി തീരുന്നത് വരെയോ ഏതാണോ ആദ്യം വരുന്നത് വരെ സാധുത ഉണ്ടായിരിക്കും.


  1. റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് 1 – 2021 ഓഗസ്റ്റിൽ നടത്തിയ പരീക്ഷ
  2. റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് 2– 2021 നവംബറിൽ നടത്തിയ പരീക്ഷ
View More

സ്റ്റുഡൻ്റ് ടെസ്റ്റിമോണിയലുകൾ

അസാപ് കേരള വഴി വിവിധ കോഴ്‌സുകൾ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവിധ കമ്പനികളിൽ നിയമനം ലഭിച്ച ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പറയാനുള്ളത് കേൾക്കാം.

ക്ലൗഡ് ടെക്‌നോളജിയെക്കുറിച്ച് വളരെ കുറച്ച് അറിവോടെയാണ് ഞാൻ ASAP കേരള നൽകുന്ന ‘AWS ക്ലൗഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ’ കോഴ്‌സിൽ ചേർന്നത്. കോഴ്‌സിന്റെ അധിക സഹായത്താൽ എനിക്ക് വിപ്രോയിൽ പ്രോജക്ട് എഞ്ചിനീയറായി ജോലി ലഭിച്ചു. അക്കാദമികമായും തൊഴിൽപരമായും അവിശ്വസനീയമായ എക്സ്പോഷർ നൽകിയ ഈ കോഴ്‌സ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തതിന് ഞാൻ ASAP-നോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

പ്രവീൺ ഫ്രാൻസിസ്

പ്രോജക്ട് എഞ്ചിനീയർ, വിപ്രോ
AWS ക്ലൗഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്‌സിലൂടെ ജീവിതത്തിൽ പുതിയ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തിയതിന് ASAP കേരളയോട് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. എന്നിൽ ആത്മവിശ്വാസം വളർത്താനും വിപ്രോയിൽ പ്രോജക്ട് എഞ്ചിനീയർ ആയി ജോലി നേടാനും അത് എന്നെ സഹായിച്ചു.

സ്വാതി ടി നായർ

പ്രോജക്ട് എഞ്ചിനീയർ, വിപ്രോ
ഒരു പ്രശസ്തമായ MNC-യിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കണമെന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും സ്വപ്നം കണ്ടു, ASAP കേരളയിലൂടെ ആ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു പ്രോജക്ട് എഞ്ചിനീയർ എന്ന നിലയിൽ വിപ്രോയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ, വിജയത്തിലേക്കുള്ള ഈ പാത തുറന്നതിന് ASAP കേരളയോട് എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതിയാകില്ല.

അലൻ ജോബ്

പ്രോജക്ട് എഞ്ചിനീയർ, വിപ്രോ