പ്ലെയ്‌സ്‌മെൻ്റ്സ്

പ്ലെയ്‌സ്‌മെൻ്റ് സ്ഥിതി വിവരക്കണക്കുകൾ

അസാപ് കേരളയുടെ കർമ്മനിരതരായ പ്ലെയ്‌സ്‌മെൻ്റ് ഡിവിഷൻ, അതത് കോഴ്‌സുകൾ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ മികച്ച കമ്പനികളുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

4000

അസാപ് കോഴ്‌സുകളിൽ നിലവിൽ എൻറോൾ ചെയ്ത വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം

1000

ഇതുവരെ ജോലി ലഭിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം

20+

റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് പങ്കാളികൾ

300000

ഇടംപിടിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ശരാശരി വരുമാനം

ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് റിക്രൂട്ട് ചെയ്തതിന് നന്ദി

അസാപ് കേരളയുടെ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ പൂളിൽ നിന്ന് നൈപുണ്യ പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയവരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത കമ്പനികൾക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. ഭാവിയിലും ഈ സഹകരണം തുടരുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

പ്രധാന തൊഴിലുകൾ

അസാപ് കേരളയുടെ കർമ്മനിരതരായ പ്ലെയ്‌സ്‌മെൻ്റ് ഡിവിഷൻ ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മേഖലയെയും അവർ അസാപ് കേരള മുഖേന പൂർത്തിയാക്കിയ കോഴ്‌സുകളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി വിവിധ തൊഴിൽ രംഗങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു.

27
ഡാറ്റ എഞ്ചിനീയർ
32
സോഫ്റ്റ്‌വെയർ എഞ്ചിനീയർ
47
ഡാറ്റ സയൻ്റിസ്റ്റ്
29
സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഡെവലപ്പർ
67
ടെക്നിക്കൽ ഇൻ്റേൺസ്

പ്ലെയ്‌സ്‌മെൻ്റ് ഗ്രൂമിംഗ് കോഴ്സ്

അസാപ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ പ്ലെയ്‌സ്‌മെൻ്റ് ഡ്രൈവുകൾക്കും മുൻപായി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ഗ്രൂമിംഗ് സെഷനുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.  പ്ലെയ്‌സ്‌മെന്റ് ഡ്രൈവുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക്  റെസ്യൂമെ തയ്യാറാക്കൽ, ഗ്രൂപ്പ് ചർച്ചകൾ, ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ , ഇൻ്റർവ്യൂ മര്യാദകൾ എന്നിങ്ങനെ തൊഴിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ വിവിധ വശങ്ങളിൽ പരിശീലനം നൽകും.


 കോഴ്‌സ് ഫീസ്  2740/-. രൂപയായിരിക്കും. അധിക ശ്രദ്ധ ആവശ്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 24 മണിക്കൂർ അധിക പരിശീലനം നൽകും.കോഴ്‌സ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അസാപ് കേരളയുടെ പ്ലെയ്‌സ്‌മെൻ്റ്  പോർട്ടലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം.


4 നിർദ്ദിഷ്ട മൊഡ്യൂളുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഗ്രൂമിംഗ് കോഴ്‌സ് 122 മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ളതായിരിക്കും. 


  1. ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ്, ലോജിക്കൽ, വെർബൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ (തുടക്കക്കാരുടെ ലെവൽ)
  2. ഉയർന്ന ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ്, ലോജിക്കൽ, വെർബൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്
  3. സോഫ്റ്റ് സ്കിൽ പരിശീലനം 
  4. ഓരോ മൊഡ്യൂളിൻ്റെയും അവസാനം മൂല്യനിർണ്ണയത്തോടെ കമ്പനി നിർദ്ദിഷ്ട പരിശീലനം നൽകുക
View More

പ്ലെയ്‌സ്‌മെൻ്റ് പോർട്ടൽ

പ്ലെയ്‌സ്‌മെൻ്റ്  പോർട്ടൽ അസാപ് കേരളയുടെ പ്ലേസ്മെൻ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ സുഗമമാക്കുകയും, വ്യവസായങ്ങൾക്ക് അവരുടെ  ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനും , വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അവരുടെ അവസരങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ് ഫോമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ പ്ലെയ്‌സ്‌മെൻ്റ്  പോർട്ടലിൽ സന്ദർശിക്കുക.

 

View More
Placement-Portal-3
Graduate Probation

ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രൊബേഷൻ പ്രോഗ്രാം

പ്രമുഖ വ്യവസായങ്ങളുടെയും സർക്കാർ വകുപ്പുകളുടെയും സഹായത്തോടെ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ സജ്ജരാക്കുന്നതിനും വ്യവസായത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഒരു വർഷത്തെ ഇൻ്റേൺഷിപ്പ് പദ്ധതിയാണ് ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രൊബേഷൻ പ്രോഗ്രാം.
MEDTRONIC പോലുള്ള പ്രമുഖ വ്യവസായങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് പരിപാടി ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.


ആർക്കൊക്കെ അപേക്ഷിക്കാം?


2020, 2021 വർഷങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കിയ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ.


അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം?


ASAP വെബ്സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവരുടെ ഡൊമെയ്‌ൻ വിജ്ഞാനത്തിന്റെയും വൈദഗ്ധ്യത്തിന്റെയും മുൻകൂർ വിലയിരുത്തലിന് വിധേയരാകണം. റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഒറ്റത്തവണ ഫീസായി 500 രൂപ അടയ്ക്കണം. റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ വിന്യാസവും കഴിയുന്നിടത്തോളം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ജില്ലയിൽ നടത്തും.


റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന് ആറ് മാസത്തേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കാലാവധി തീരുന്നത് വരെയോ ഏതാണോ ആദ്യം വരുന്നത് വരെ സാധുത ഉണ്ടായിരിക്കും.


  1. റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് 1 – 2021 ഓഗസ്റ്റിൽ നടത്തിയ പരീക്ഷ
  2. റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് 2– 2021 നവംബറിൽ നടത്തിയ പരീക്ഷ
View More

സ്റ്റുഡൻ്റ് ടെസ്റ്റിമോണിയലുകൾ

അസാപ് കേരള വഴി വിവിധ കോഴ്‌സുകൾ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവിധ കമ്പനികളിൽ നിയമനം ലഭിച്ച ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പറയാനുള്ളത് കേൾക്കാം.

അസാപിൻ്റെ AI&ML കോഴ്‌സിലൂടെ ബിരുദം നേടിയ ശേഷം എനിക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. UST ഗ്ലോബൽ ക്യാമ്പസിൽ അസോസിയേറ്റ് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഡെവലപ്പറായി എനിക്ക് നിയമനം ലഭിച്ചു. ടെക്‌നോളജി അധിഷ്‌ഠിത കോഴ്‌സ് മേഖലയിൽ എൻ്റെ കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ശക്തമായ ഒരു പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ഈ പരിശീലനത്തിലൂടെ എനിക്ക് ലഭിച്ചു..
Nikitha

നിഖിത മോഹൻ

യു.എസ്.ടി ഗ്ലോബലിൽ അസോസിയേറ്റ് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഡെവലപ്പർ
കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഒരു വിദൂര ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് വന്ന എന്നെ വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും എൻ്റെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തത് അസാപാണ് .റോബോട്ടിക്‌സിൽ ഒരു കരിയർ നയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും രണ്ടാമതൊന്ന് ആലോചിക്കാതെ അസാപിൻ്റെ റോബോട്ടിക്‌സ് പ്രോസസ് ഓട്ടോമേഷൻ കോഴ്‌സിൽ ചേരാവുന്നതാണ്
Prithviraj-Ballakka-1

പൃഥ്വിരാജ് വല്ലക്ക

അസ്സോസിയേറ്റ് കൺസൽട്ടൻ്റ് ഏർണസ്റ്റ് ആൻഡ് യങ്ങ്
സമീപകാല കോളേജ് ബിരുദധാരിയായ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ നിർണായക നിമിഷമായിരുന്നു അസാപിലെ AI&ML കോഴ്‌സ്. ഇത് എനിക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങൾ നൽകുകയും എൻ്റെ വൈദഗ്ധ്യം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു, ഞാൻ ബിരുദം നേടിയയുടൻ UST ഗ്ലോബലിൽ അസോസിയേറ്റ് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഡെവലപ്പറായി ഒരു സ്ഥാനം നേടാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു.
Neeraja-Molachan

നീരജ മോളച്ചൻ

യു.എസ്.ടി ഗ്ലോബലിൽ അസോസിയേറ്റ് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഡെവലപ്പർ