ഒരു പൊതു നിയമമെന്ന നിലയിൽ, നിങ്ങൾ സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ ഈ ബ്സൈറ്റ് നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കില്ല. അത്തരം വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് പൊതുവെ വ്യക്തിപരമായ വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താതെ സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ്.

i) കുക്കീസ്
നിങ്ങൾ ഈ സൈറ്റിൽ വിവരങ്ങൾ ആക്‌സസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്റർനെറ്റ് വെബ്‌സൈറ്റ് നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസറിലേക്ക് അയയ്‌ക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്‌വെയർ കോഡിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് കുക്കി. ഈ പോർട്ടൽ ഓരോ സെഷനിലും മാത്രമേ കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. ഈ കുക്കികൾ ഉപയോക്താക്കളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നില്ല.

ii) ഇ-മെയിൽ മാനേജ്മെൻ്റ്
നിങ്ങൾ ഒരു സന്ദേശം അയക്കുവാൻ തിരഞ്ഞെടുത്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം രേഖപ്പെടുത്തുകയുള്ളൂ. നിങ്ങൾ നൽകിയ ഉദ്ദേശ്യത്തിന് മാത്രമേ ഇത് ഉപയോഗിക്കൂ. നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം മറ്റൊരു ആവശ്യത്തിനും ഉപയോഗിക്കില്ല, വെളിപ്പെടുത്തുകയുമില്ല.

iii) വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളുടെ ശേഖരണം


നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതിനെ ഈ നയം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യത ഗൗരവമായി കാണുകയും നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ പരിരക്ഷിക്കുന്നതിന് എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. ലഭിച്ച ഏതൊരു വ്യക്തിഗത വിവരവും നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷ പൂരിപ്പിക്കുന്നതിന് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കൂ. നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ആർക്കും വിൽക്കുകയോ പുനർവിതരണം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യില്ല. ഈ സ്വകാര്യതാ പ്രസ്താവനയിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന തത്വങ്ങൾ പാലിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ തത്വങ്ങളെക്കുറിച്ച് മറ്റെന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ദയവായി കോൺടാക്റ്റ് പേജ് വഴി വെബ്‌മാസ്റ്ററെ അറിയിക്കുക.


കുറിപ്പ് : ഈ സ്വകാര്യതാ പ്രസ്താവനയിലെ “വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ” എന്ന പദത്തിന്റെ ഉപയോഗം നിങ്ങളുടെ ഐഡൻ്റിറ്റി പ്രകടമായതോ ന്യായമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതോ ആയ ഏതൊരു വിവരത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

നിരാകരണം:
ഈ സൈറ്റിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം സർക്കാർ അധികാരികൾക്കും പരിശീലന സേവന ദാതാക്കൾക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കും പൊതുവായ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ്. ഇവിടെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒന്നും, പ്രകടനത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും വശത്ത് അസാപ് കേരള വാറൻ്റിയോ വാഗ്ദാനമോ നൽകുന്നില്ല.