ആമസോൺ വെബ് സർവീസ് അക്കാദമി- ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ്

ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികൾ 15 Aug, 2022

23,482

ആമസോൺ വെബ് സർവീസ് അക്കാദമി- ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ്
Duration
320 hours
Course Mode
ഓൺലൈൻ
In Partnership with
 • Ethnus-Logo-4x (1)
Certification

Course Overview

ആമസോൺ വെബ് സേവനങ്ങളുടെ (AWS) ക്ലൗഡിന്റെ അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് ഈ കോഴ്‌സ്. ആഗോളതലത്തിൽ ഡാറ്റാ സെൻ്ററുകളിൽ നിന്ന് 200-ലധികം പൂർണ്ണമായി വികസിപ്പിച്ച സേവനങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സമഗ്രവും വിശാലമായ സ്വീകരിച്ചതുമായ ക്ലൗഡ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമാണ് AWS. ഉപഭോക്താക്കൾ - അതിവേഗം വളരുന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ, വലിയ സംരംഭങ്ങൾ, മുൻനിര സർക്കാർ ഏജൻസികൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ - ചെലവ് കുറയ്ക്കാനും കൂടുതൽ ചടുലമാകാനും വേഗത്തിൽ നവീകരിക്കാനും AWS ഉപയോഗിക്കുന്നു. ആമസോൺ ക്ലൗഡ് അധിഷ്ഠിത സാങ്കേതികവിദ്യകളുമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ആമസോൺ വെബ് സേവനങ്ങൾ അവസരങ്ങൾ തുറക്കുന്നു.
View More

Key Topics

AWS കോർ സർവ്വീസ്, സെക്യൂരിറ്റി, ആർക്കിടെക്ച്ചർ -ലഭ്യമായതിൽ ഉയർന്ന സിസ്റ്റങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക.

ക്ലൗഡ്-ൻ്റെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങളും ബെസ്റ്റ് പ്രാക്റ്റീസുകളും പഠിക്കാം

ക്ലൗഡ് ന് ആപ്പ്ളിക്കേഷനുകൾ ഡെവലപ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കാം

ഡിസൈൻ ചെയ്യാനും, വിന്യസിക്കാനും, പരിപാലിക്കാനും പഠിക്കുക, കൂടാതെ AWS ക്ലൗഡ് സിസ്റ്റങ്ങളുടെ വിലനിർണ്ണയവും
അതിനാവശ്യമായ അറിവും നേടുക.

INR 23,482

Investment

to secure your future
1 ഒറ്റ തവണ

Rs 23482 ( AWS അസ്സോസിയേറ്റ് ആർകിടെക്ട് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഫീസ് ഉൾപ്പെടെ)

Skills Covered

 • AWS കോർ സർവ്വീസുകൾ
 • സെക്യൂരിറ്റി
 • ആർകിടെക്ച്ചർ
 • വിലനിർണ്ണയവും പിന്തുണയും

Who is this course for?

 • 2019,2020,2021,2022 -ൽ B.Tech ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കിയവർക്കും (ECE/CSE/IT/EEE മറ്റ് അനുബന്ധ സർക്യൂട്ട് ശാഖകൾ മാത്രം
 • BCA, MCA, M.Tech(സർക്യൂട്ട് ബ്രാഞ്ചുകൾ മാത്രം), BSc/MSc (ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ്/കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് /ഐടി/സർക്യൂട്ട് ശാഖകൾ മാത്രം)
 • ബിരുദതലത്തിൽ കംപ്യൂട്ടറും ഗണിതവും ഒരു വിഷയമായി പഠിച്ച മറ്റു ബ്രാഞ്ചുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ

Certification

 • AWS

Training Partners

 • Ethnus-Logo-4x (1)

What to expect after the course

Upon completion of ആമസോൺ വെബ് സർവീസ് അക്കാദമി- ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് course, we assist potential candidates to connect with prospective employers. Here’s what you can expect.

Job Roles

Expected Salary

Key Recruiters

ഓപ്പറേഷണൽ സപ്പോർട്ട് എഞ്ചിനീയർ

Expected Salary

 • 700000 /- p.a.

Key Recruiters

 • IBM
Cloud Software Engineer

Expected Salary

 • 750000 /- p.a.

Key Recruiters

 • JPMorgan Chase Bank
AWS Solutions Architect

Expected Salary

 • 1800000 /- p.a.

Key Recruiters

 • Genpact
AWS SysOps Administrator

Expected Salary

 • 900000 /- p.a.

Key Recruiters

 • Standard Chartered

Need Assistance?

FAQs

ഉണ്ടാകും. കോഴ്‌സ് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുകയും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടുകയും ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർഥികളിൽ 70% ന് പ്ലെയ്സ്മെന്റ് ഉറപ്പാക്കും.

FN (9 AM to 11 AM) or AN (6 PM to 8 PM) താൽകാലികമായി

You can write to us.


  The given Training Centres will be the Course Venues. You can reach out to one of our representatives from the following training centres for more details.

  Be a pioneer in the ഐടി industry through this ആമസോൺ വെബ് സർവീസ് അക്കാദമി- ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ്. Open up doors of opportunity into your future

  Request Callback


  Download Syllabus