എമേർജിംഗ് ടെക്നോളജീസ് ഇൻ റെഡ്യൂസിങ്ങ് AT&C ലോസസ്

വർക്കിംഗ് പ്രൊഫഷണൽ 15 Aug, 2022

15,340

എമേർജിംഗ് ടെക്നോളജീസ് ഇൻ റെഡ്യൂസിങ്ങ് AT&C ലോസസ്
Duration
18 hours
Course Mode
ഓഫ്‌ലൈൻ
In Partnership with
Certification

Course Overview

ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം (HVDS) & ABS സാങ്കേതികവിദ്യ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഈ കോഴ്‌സ് എഞ്ചിനീയർമാരെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നു. പവർ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ലാഭവും സുസ്ഥിരതയും പവർ സിസ്റ്റം പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ മൊത്തം സാങ്കേതികവും വാണിജ്യപരവുമായ നഷ്ടങ്ങൾ (AT&C നഷ്ടങ്ങൾ) കുറയ്ക്കുന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ ഉപയോഗം AT&C നഷ്ടം കാര്യക്ഷമമായി നിരീക്ഷിക്കാനും കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കും.
View More

INR 15,340

Investment

to secure your future
1 Total fee

Rs 15,340

2 Skill loan

Canara bank skill loan available

Skills Covered

 • Policies and rules
 • Application of technologies on distribution system
 • Stakeholder management

Who is this course for?

Engineers from SEBs/ Power Utilities/ Corporations with 2-3 years of work experience

Certification

 • NPTI Alappuzha

Training Partners

 • NPTI ALAPPUZHA

Need Assistance?

FAQs

No, this course is designed for professionals with the requisite experience.

Yes, provided sufficient inquiries are available.

Refreshment, lunch and essential training material are provided.

Hostel facilities are available with AC and non–AC rooms. It is not included in the fee. It has to be availed additionally.

NPTI Alappuzha

Contact details:

Jestin Jose, 9495219570, jestin@asapkerala.gov.in

You can write to us.


  The given Training Centres will be the Course Venues. You can reach out to one of our representatives from the following training centres for more details.

  Be a pioneer in the പവർ & എനർജി മാനേജ്മെന്റ് industry through this എമേർജിംഗ് ടെക്നോളജീസ് ഇൻ റെഡ്യൂസിങ്ങ് AT&C ലോസസ്. Open up doors of opportunity into your future

  Request Callback


  Download Syllabus