എൻജിൻ റിപ്പയർ ടെക്‌നിഷ്യൻ

പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് യോഗ്യത 28 Feb, 2022

25,000

എൻജിൻ റിപ്പയർ ടെക്‌നിഷ്യൻ
Duration
645 hours
Course Mode
ഓഫ്‌ലൈൻ
In Partnership with
 • esaf
Certification

Course Overview

ഈ കോഴ്‌സ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ വ്യാവസായിക കഴിവോടെ എഞ്ചിൻ സർവീസ് ടെക്‌നീഷ്യനായി പ്രവർത്തിക്കാൻ സജ്ജമാക്കുന്നു.

View More

Key Topics

Hands on practical on petrol and diesel engines, functioning of engine and allied systems, Hands on practical on other parts of vehicles,

HVAC system, Engine diagnostic and trouble shooting, Generic skills,

Employability and Entrepreneurship

INR 25,000

Investment

to secure your future
1 Total Fee

Rs 25000 including GST

2 Installment
 • 60% Fee as First installment: Rs 15,000
 • Remaining 40% of the Fee as second installment: Rs 10,000

Skills Covered

 • Functioning of engine and allied systems
 • Familiarization OF Workshop Tools
 • Learn Automobile Technology
 • Hands on practical on petrol and diesel engines
 • Transmission system, Brake system, steering system

Who is this course for?

Plus Two/ Polytechnic / ITI

Certification

 • Kuttukaran Institute of Human Resource and Development (KIHRD)

Training Partners

 • esaf

What to expect after the course

Upon completion of എൻജിൻ റിപ്പയർ ടെക്‌നിഷ്യൻ course, we assist potential candidates to connect with prospective employers. Here’s what you can expect.

Job Roles

Expected Salary

Key Recruiters

Engine Repair Technician

Expected Salary

 • 450000 /- p.a.

Key Recruiters

 • Popular Mega Motors
Supervisor

Expected Salary

 • 450000 /- p.a.

Key Recruiters

 • Popular Vehicles and Services Pvt Ltd
Service Manager

Expected Salary

 • 450000 /- p.a.

Key Recruiters

 • Popular Mega Motors

Need Assistance?

FAQs

Yes, 70% Placement assistance is provided and the right candidates will be placed.

Yes there is internship for this course, it is provided in the popular vehicle industries.

Engine Repair Technician, Supervisor, Service Manager, Trainee

You can write to us.


  The given Training Centres will be the Course Venues. You can reach out to one of our representatives from the following training centres for more details.

  Be a pioneer in the ഓട്ടോമോട്ടീവ് industry through this എൻജിൻ റിപ്പയർ ടെക്‌നിഷ്യൻ. Open up doors of opportunity into your future

  Request Callback


  Download Syllabus