ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനർ

ബിരുദം 31 Mar, 2022

16,000

ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനർ
Duration
216 hours
Course Mode
ഓൺലൈൻ

Course Overview

ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനിംഗിൽ തങ്ങളുടെ കരിയർ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കായി ഈ പ്രോഗ്രാം രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു. ഈ കോഴ്‌സ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനിംഗിന്റെ ലോകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പ്രാപ്‌തമാക്കുന്നു - ഇത് പരസ്യം ചെയ്യൽ, പ്രസിദ്ധീകരണം, ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ, ഇ-ലേണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ടിവി & ഫിലിംസ് തുടങ്ങിയ മുൻനിര വ്യവസായങ്ങളിലേക്കുള്ള ഒരു കവാടമാണ്. പഠിതാക്കൾ യഥാർത്ഥ തൊഴിൽ അന്തരീക്ഷം തുറന്നുകാട്ടുകയും നേരിട്ടുള്ള നിരീക്ഷണത്തിലൂടെ അറിവ് നേടുകയും ചെയ്യും.

ക്ലാസ് സമയങ്ങൾ: തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെ 8 am to 10 am

View More

Key Topics

Rightroom photo editing & compositing to digital painting, animation and graphic design

Illustrator allows you create everything from vector graphics to logos, icons, book illustrations etc.

InDesign is the industry-leading layout and page design software for print and digital media. Create PDFs, Magazines etc.

Premiere is the industry-leading video editing software for film, TV and the web.

Adobe is a digital visual effects, motion graphics, and compositing application and used in the post-production.

Storyline is the eLearning industry’s favorite software for creating interactive courses.

INR 16,000

Investment

to secure your future
1 Course Fee

Rs 16000+ GST

2 Subsidy

50 % subsidy available (Amount payable by students after subsidy: Rs 9440 including GST)

Skills Covered

 • Websites, email and newsletter templates, social media posts
 • Layouts for magazines, brochures and other print publications
 • Corporate logos, business cards and company letterheads
 • Promotional displays, teasers and signs for public exhibitions
 • Banner ads and rich media marketing campaigns for web pages
 • Videos and eLearning solutions

Who is this course for?

 • Rural graduates in any stream
 • Candidates from low socio-economic background (annual income below Rs 4 lakh as per ration card)
 • Age limit: 26 years

What to expect after the course

Upon completion of ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനർ course, we assist potential candidates to connect with prospective employers. Here’s what you can expect.

Job Roles

Expected Salary

Key Recruiters

Web Designer

Expected Salary

 • 400000 /- p.a.

Key Recruiters

 • Ernst &Young
Graphic Designer

Expected Salary

 • 400000 /- p.a.

Key Recruiters

 • Ernst &Young
Multimedia Artist

Expected Salary

 • 3000000 /- p.a.

Key Recruiters

 • Ernst &Young
Publications Designer

Expected Salary

 • 300000 /- p.a.

Key Recruiters

 • Ernst &Young

Need Assistance?

FAQs

Monday to Friday 8 am to 10 am

Intel Core i3, 8GB RAM (4 GB Minimum), 4 GB Dedicated Graphics Card with stable and strong internet connection.

Yes, Will be provided by ASAP Kerala per student

Assessment by Industry & Certification by ASAP Kerala

Actual Course Fee- 16000+GST(Including Certification Fees)
Discounted fee to be paid by the student: Rs.8,000 + GST

You can write to us.


  The given Training Centres will be the Course Venues. You can reach out to one of our representatives from the following training centres for more details.

  Be a pioneer in the മീഡിയ ആൻഡ് എന്റർടൈൻമെന്റ് industry through this ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനർ. Open up doors of opportunity into your future

  Request Callback


  Download Syllabus