ട്രാൻസ്മിഷൻ അൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം- ഓപ്പറേഷണൽ പ്രാക്റ്റീസസ് വിത്ത് സിമുലേറ്റഡ് ട്രെയിനിങ്ങ്

ബിരുദാനന്തര ബിരുദം 15 Aug, 2022

17,700

ട്രാൻസ്മിഷൻ അൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം- ഓപ്പറേഷണൽ പ്രാക്റ്റീസസ് വിത്ത് സിമുലേറ്റഡ് ട്രെയിനിങ്ങ്
Duration
120 hours
Course Mode
ഓഫ്‌ലൈൻ
In Partnership with
Certification

Course Overview

സിമുലേറ്റർ പരിശീലനത്തോടൊപ്പം ട്രാൻസ്മിഷൻ & ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന രീതികളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ കോഴ്‌സ് ലക്ഷ്യമിടുന്നു. പരിശീലനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സബ്‌സ്റ്റേഷൻ/ ലോഡ് ഡിസ്‌പാച്ച് സെൻ്റർ സന്ദർശനങ്ങളും കോഴ്‌സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
View More

Key Topics

INR 17,700

Investment

to secure your future
1 Total fee

Rs 17,700

Skills Covered

  Who is this course for?

  Students of MTech (any Electrical stream)

  Certification

  • National Power Training Institute

  Training Partners

  • National Power Training Institute

  Need Assistance?

  FAQs

  No, the internship programme is designed for skill enhancement, and not for a specific job role.

  No, the internship can be undertaken one week per month in four consecutive months.

  You can write to us.


   The given Training Centres will be the Course Venues. You can reach out to one of our representatives from the following training centres for more details.

   Be a pioneer in the പവർ & എനർജി മാനേജ്മെന്റ് industry through this ട്രാൻസ്മിഷൻ അൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം- ഓപ്പറേഷണൽ പ്രാക്റ്റീസസ് വിത്ത് സിമുലേറ്റഡ് ട്രെയിനിങ്ങ്. Open up doors of opportunity into your future

   Request Callback


   Download Syllabus