ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ്

ബിരുദം 15 Aug, 2022

35,353

ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ്
Duration
175 hours
Course Mode
ഓൺലൈൻ
In Partnership with
Certification
 • Digiperform

Course Overview

dCOMP പ്രാക്ടീഷണർ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രോഗ്രാം ഒരു വിജയകരമായ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രാക്ടീഷണർ ആകുന്നതിന് ടാർഗെറ്റുചെയ്‌ത പ്രാവീണ്യങ്ങൾ നേടുന്നതിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു. ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് പരിശീലന പരിപാടി 25 അനിവാര്യമായ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് മൊഡ്യൂളുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന 6 ലക്ഷ്യ-ഫോക്കസ് വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ സർട്ടിഫൈഡ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രാക്ടീഷണർ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ, ഓൺലൈൻ ലൈവ് ക്ലാസുകളിലൂടെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മികച്ച ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കോഴ്‌സ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, അത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം തന്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കാനും ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാനും പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനും ധാരാളം അവസരങ്ങൾ നൽകും. ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഡൊമെയ്‌നിൽ അതിശയകരമായ ഒരു കരിയർ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രാക്ടീഷണർ വൈദഗ്ദ്ധ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു തൊഴിൽ അന്വേഷകനോ ജോലി ചെയ്യുന്ന പ്രൊഫഷണലോ ബിസിനസ്സ് ഉടമയോ ആകട്ടെ, ഈ പ്രോഗ്രാം ആർക്കും അനുയോജ്യമാണ്.

View More

Key Topics

Learn the essential concepts of Branding & Marketing through multiple case-studies

Learn how to make a business & its products more visible to online prospects

Learn how to get more business inquiries from online platforms like Google, Facebook, Youtube, Etc.

Learn how to promote yourself in the digital world to get better jobs, salary raises & business opportunities .Also learn how to create an E-business.

Learn how to maximize sales using modern digital techniques

INR 35,353

Investment

to secure your future
1 Installment

1.50% of the total fee (to be paid at the time of registration)
2.Remaining 50% (to be paid on the completion of 25% of training hours)

Skills Covered

 • Digital Visibility Strategy and lead generation
 • Graphic Designing & Video Marketing For Business
 • SEO , SMM& Online Ads
 • Website Creation & Web Analytics
 • E-Commerce Marketplace Marketing"

Who is this course for?

BTech/MBA/Polytechnic diploma/ Graduate in any discipline, Final year diploma/graduate students, Plus two students with basic computer science and internet knowledge

Certification

 • Digiperform

Training Partners

 • Digiperform

Meet your Trainers

Need Assistance?

FAQs

The course duration is 175 hours to be completed in 2.5 months. Moreover, you need to attend every session and have to complete the assignments as well as projects.

Our Classroom is located in Digiperform Kochi Center First Floor, Hill Palace Road Junction, East Fort Gate, Kochi, Kerala 682301 and provides participants with state-of-the-art infrastructure for learning.

Digital Marketing has huge career opportunities for everyone whether they are students, job seekers or businessmen . All the major Job searching portals are filled with Job openings in Digital Marketing Domain. Be it for a fresher or experienced professional, there are vacancies available for all.

The average salary for a digital marketer starts from 3 lacs and goes up to 18 lacs per annum depending upon your knowledge, position, and experience.

The digital Marketing future is quite bright and has immense potential. This is the right time to try your hands on it. Organizations have started shifting their focus from traditional marketing to digital marketing. Consequently, there is a huge demand for skilled digital marketers qualified to keep pace with the growing demands

During the covid many traditional businesses had to shut down due to huge loss while businesses with online presence, start-ups and e commerce made a great profit. The covid era showed an increase in inclination towards interest in digital marketing as it offers opportunities to make money online and work from home.

There are endless opportunities for digital marketers. All over the world many Startups and Digital Marketing Agencies are looking for skilled digital marketers. Additionally, there are several Real estate agencies, Ad agencies, manufacturing industries, export houses, and multinational companies that are upgrading themselves to digital and requires resources trained with skills like SEO, Social Media, online advertising, email marketing, etc.

1. 9.30 am-1.00 pm(Mon- Fri)-20 students-3 batches-For graduates

2. 2.00 pm -5.30 pm(Mon- Fri)-20 students-3 batches-For graduates

3. 6.30pm -10.00pm(Mon- Fri)-20 students-2 batches-Final years Students

4. Saturday only Batch-(9.30 am -5.30 pm)-30 students- 1 batch-For Housewives

5. Sunday only Batch-(9.30 am – 5.30 pm)-30 students- 1 batch-For Working Professionals

You can write to us.


  The given Training Centres will be the Course Venues. You can reach out to one of our representatives from the following training centres for more details.

  Be a pioneer in the മീഡിയ ആൻഡ് എന്റർടൈൻമെന്റ് industry through this ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ്. Open up doors of opportunity into your future

  Request Callback


  Download Syllabus