ഡിപ്ലോമ ഇൻ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഇൻഡസ്ട്രി പ്രാക്ടീസസ്

ബിരുദം 15 Aug, 2022 15 Sep, 2022

137,647

ഡിപ്ലോമ ഇൻ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഇൻഡസ്ട്രി പ്രാക്ടീസസ്
Course Start Date
25 Aug, 2022
Application Dates
10 Jun, 2022 - 15 Aug, 2022
Duration
320 hours
Course Mode
ഓൺലൈൻ
In Partnership with
Certification

Course Overview

എൻട്രി ലെവൽ ജോലികൾക്ക് ആവശ്യമായ സോഫ്റ്റ് സ്‌കില്ലുകളും ലോജിസ്റ്റിക്‌സിൻ്റെ പ്രവർത്തനപരമായ അറിവും നൽകുന്നതിനാണ് കോഴ്‌സ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒപ്റ്റിമൽ ലോജിസ്റ്റിക് മാനേജ്‌മെൻ്റ് മോഡൽ നിർണ്ണയിക്കാനും തന്ത്രപരമായ ബന്ധങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുക്കാനും ഇന്റലിജൻ്റ് റൂട്ടിംഗും ഏകീകരണവും ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാനും ലോജിസ്റ്റിക് നെറ്റ്‌വർക്ക് ഡിസൈനിൻ്റെ തുടർച്ചയായ മൂല്യനിർണ്ണയത്തിനും പ്രോഗ്രാം പഠിതാക്കളെ സഹായിക്കും.
View More

Key Topics

The importance of Logistics; The components of Logistics & logistics networks

Cargo handling in the supply chain especially at ports and terminals

The role of an Agent when a ship come to Port – the responsibilities and the services rendered

Importance of a warehouse and how efficiency at a W/H plays an important role in the supply chain

The advent of containerization and how it continues to shape global trade

INR 137,647

Investment

to secure your future
1 Total fee

Rs  1,37,647 (GST included)

Skills Covered

 • WAREHOUSING AND INVENTORY
 • CONTAINER SHIPPING
 • RETAIL & DISTRIBUTION BUSINESS
 • CARGOES AND CARGO HANDLING
 • SHIPPING AND TRADE DOCUMENTATION

Who is this course for?

Graduates (in any stream)

Certification

 • Maersk training India Pvt Ltd

Training Partners

 • Maersk training India Pvt Ltd
Apply Now

What to expect after the course

On completion of ഡിപ്ലോമ ഇൻ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഇൻഡസ്ട്രി പ്രാക്ടീസസ് course, we assist potential candidates to connect with prospective employers. Here’s what you can expect.

Job Roles

Expected Salary

Key Recruiters

Documentation Executive

Expected Salary

 • 150000 /- p.a.
 • 230000 /- p.a.

Key Recruiters

 • Cargo Trading Cargo Producers / Shippers Freight Forwarder NVOCC Isotank operator Shipping Line Warehousing
Sales Executive

Expected Salary

 • 140000 /- p.a.
 • 240000 /- p.a.

Key Recruiters

 • Cargo Trading Cargo Producers / Shippers Freight Forwarder NVOCC Isotank operator Shipping Line Warehousing
Customer Service executive

Expected Salary

 • 150000 /- p.a.
 • 230000 /- p.a.

Key Recruiters

 • Cargo Trading Cargo Producers / Shippers Freight Forwarder NVOCC Isotank operator Shipping Line Warehousing

Need Assistance

FAQs

Documentation Executive, Sales Executive and Customer Service executive

 • Cargo Trading
 • Cargo Producers / Shippers
 • Freight Forwarder
 • NVOCC
 • Isotank operator
 • Shipping Line
 • Warehousing

You can write to us.


  Be a pioneer in the ലോജിസ്റ്റിക് industry through this ഡിപ്ലോമ ഇൻ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഇൻഡസ്ട്രി പ്രാക്ടീസസ്. Open up doors of opportunity into your future

  Apply Now

  Request Callback

  Download Syllabus