ഡ്രോൺ ടെക്നോളജി

പത്താം ക്‌ളാസ് യോഗ്യത 22 Dec, 2021 4 Apr, 2022

42,952

ഡ്രോൺ ടെക്നോളജി
Course Start Date
30 Mar, 2022
Application Dates
2 Dec, 2021 - 22 Dec, 2021
Duration
96 hours
Course Mode
ഓഫ്‌ലൈൻ
In Partnership with
 • Indian Institute of Drones
Certification
 • Indian Institute of Drones
 • Autonomous Industries Pvt Ltd

Course Overview

Nowadays drones are used for official and civil purposes such as aerial survey, search, rescue, surveillance, traffic monitoring, weather monitoring, firefighting, drone-based photography, videography, agriculture, and delivery services. Beyond all the ancient technologies, the increased growth of drone technology is projected to create more than 80,000 job opportunities in the coming years. The course helps to acquire the drone pilot license and in depth knowledge in 3D Mapping, UAV survey, UAV Assembly and programing, Aerial cinematography.

The successful candidates will be getting the DGCA approved course certificate and license (Indian Institute of Drones -Pioneer Flying Academy).

Key Topics

Flight and landing. Manoeuvres, turns and circuit pattern.

Types of drones, material used and size of drones.

Flight control box, ground station, Maintenance of ground equipment, batteries and payloads

Basic operating features ofsimulator

Introduction to 3D mapping and aerial cinematography

INR 42,952

Fee Structure

1 One Time Payment

Rs 42952 + 18% GST

Skills Covered

 • Learn to fly the micro category multirotor drones
 • Learn 3D Mapping
 • Learn UAV survey
 • Learn UAV Assembly and programing
 • Learn Aerial cinematography

Who is this course for?

10th Pass and above 18yrs

Certification

 • Indian Institute of Drones
 • Autonomous Industries Pvt Ltd

Training Partners

 • Indian Institute of Drones

Meet your Trainers

പെരുമ്പാവൂർ അസാപ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്കിൽ പാർക്കിലെ ഒരു പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഞാൻ. ബി. ടെക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റഷൻ പഠനത്തിന് ശേഷം ഏകദേശം 3 വർഷത്തോളം ഒമാനിൽ ജോലി ചെയ്ത് നാട്ടിൽ വന്ന സമയത്താണ് പെരുമ്പാവൂർ അസാപ് പെരുമ്പാവൂർ അസാപ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്കിൽ പാർക്കിലെ ഒരു പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഞാൻ. ബി. ടെക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റഷൻ പഠനത്തിന് ശേഷം ഏകദേശം 3 വർഷത്തോളം ഒമാനിൽ ജോലി ചെയ്ത് നാട്ടിൽ വന്ന സമയത്താണ് പെരുമ്പാവൂർ അസാപ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്കിൽ പാർക്കിൽ ESSCI Advanced Solar PV System Design & Installation എന്ന കോഴ്സ് പഠിച്ചത്. ഇത് മൂന്നര മാസത്തെ കോഴ്സ് ആയിരുന്നു. ആദ്യത്തെ 2 മാസം സോളാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട theory ക്ലാസും അതിന് ശേഷം 2 ആഴ്ച്ച സ്കിൽ പാർക്കിൽ സോളാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നൈപുണ്യ പരിശീലനവും ലഭിച്ചു.സ്കിൽ പാർക്കിലെ നൈപുണ്യ പരിശീലനത്തിന് ശേഷം 3 ആഴ്ച്ച Gadgeon Lifestyle Pvt Ltd എന്ന സോളാർ കമ്പനിയുടെ installation site ൽ വിദ്ഗ്ധരായ വ്യക്തികളുടെ കീഴിൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഇന്റേൺഷിപ്പും ലഭിച്ചു. ഇന്റേൺഷിപ് പൂർത്തിയായ ദിവസം തന്നെ അതേ കമ്പനിയിൽ എനിക്ക് ജോലിയും ലഭിച്ചു. Gadgeon Lifestyle Pvt Ltd. കമ്പനിയിലെ Projects - Junior Engineer ആയി ഇപ്പോഴും ജോലി ചെയ്തു വരുന്നു.

പെരുമ്പാവൂരിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്‌കിൽ പാർക്കിൽ സോളാർ കോഴ്‌സ് പഠിക്കുന്നത് വളരെ രസകരവും വിലപ്പെട്ടതുമായ അനുഭവമായിരുന്നു. അത് എനിക്ക് അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങളിലും സാങ്കേതിക വശങ്ങളിലും നല്ല ഗ്രൗണ്ട് നൽകി. പ്രായോഗിക പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ആളുകളുമായി ഇടപഴകാൻ ഈ കോഴ്‌സ് എന്നെ പ്രാപ്തമാക്കിയതെങ്ങനെയെന്ന് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. കോഴ്‌സ് രസകരവും വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതും പ്രതിഫലദായകവുമാണെന്ന് ഞാൻ കണ്ടെത്തി. സംഖ്യാശാസ്ത്രപരവും ആശയവിനിമയപരവുമായ പരിശീലനത്തിനൊപ്പം എംപ്ലോയബിലിറ്റി പരിശീലന പരിപാടി പിന്തുടർന്ന് ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു. എനിക്ക് പുതുമയുള്ള ഈ മേഖലയിലെ എന്റെ അറിവ് ശരിക്കും മെച്ചപ്പെടുത്തി. ഭാവിയിൽ സ്വന്തമായി ഒരു ചെറുകിട ബിസിനസ്സ് തുടങ്ങാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസവും ഇത് എനിക്ക് നൽകി.

Be a pioneer in the ഇലക്ട്രോണിക്സ് industry through this ഡ്രോൺ ടെക്നോളജി. Open up doors of opportunity into your future

Need Assistance

FAQs

Indian Institute of Drones, Calicut

Executive Program in Micro category Drone Pilot Training

1. Micro category multirotor drone pilot training program
2.3D Mapping
3.UAV survey
4.UAV Assembly and programing
5.Aerial cinematography

DGCA approved course certificate and licence (Indian Institute of Drones -Pioneer Flying Academy).
Autonomous industries Pvt Ltd.

You can write to us.

  The given Training Centers will be the Course Venues. You can reach out to one of our representatives from the following training centers for more details.

  Download Syllabus