ബാങ്കിംഗ് & ഫിനാൻസ് ഇന്റ്റെർൺഷിപ്പ് ട്രെയിനിങ്ങ് പ്രോഗ്രാം

ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികൾ 31 Mar, 2023 1 May, 2023

9,000

ബാങ്കിംഗ് & ഫിനാൻസ് ഇന്റ്റെർൺഷിപ്പ് ട്രെയിനിങ്ങ് പ്രോഗ്രാം
Course Start Date
24 Apr, 2023
Application Dates
1 Feb, 2023 - 31 Mar, 2023
Duration
270 hours
Course Mode
ഓൺലൈൻ
In Partnership with
 • Hedge School of Economics
Certification
 • Hedge School of Economics

Course Overview

മാനേജ്മെന്റ് ടീമുകളുമായി സംവദിക്കാനും ചിന്തകൾ പങ്കുവയ്ക്കാനുമുള്ള അവസരം
മാനേജ്‌മെന്റ്, ഇക്കണോമിക്‌സ്, കൊമേഴ്‌സ് പശ്ചാത്തലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമാണിത്. ഇമ്മേഴ്‌ഷൻ അധിഷ്‌ഠിത പഠന അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് പ്രോഗ്രാം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുക , കൂടാതെ വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശങ്ങളടങ്ങിയ വ്യകതവും സമയബന്ധിതവുമായ പ്രോജക്‌ടുകളിൽ, വ്യക്തിഗതമായും ടീമുകളുടെ ഭാഗമായും പ്രവർത്തിക്കാൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഹാൻഡ്-ഓൺ, ഡെലിവറി അധിഷ്‌ഠിത പഠനം സഹായിക്കുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഓർഗനൈസേഷനുകളിലുടനീളമുള്ള ബിസിനസ്സിലെ മികച്ചവരുമായി പ്രവർത്തിക്കാനും സാമ്പത്തിക സേവന വ്യവസായത്തിന്റെ വിവിധ വശങ്ങൾ മനസിലാക്കാനും കഴിയും.
View More

Key Topics

Mutual Funds, Debt Instruments (Bonds & Debentures),
Macro Economic Analysis
Financial Engineering in Investment Management
Fundamental Analysis, Performance Analysis,

Technical Analysis,
Commodities & Currencies,
Financial Inclusion,
Reconciliation of Legal and Compliance Statements,
Derivative Analysis

INR 9,000

Investment

to secure your future
1 Total Fee

Rs 9000

Skills Covered

 • ഓൺലൈൻ പ്രവൃത്തി പരിചയം
 • കരിയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട സ്കില്ലുകൾ വളർത്താൻ സഹായിക്കുന്നു.
 • വ്യക്തികളും സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ഊഷ്മളമായ ബന്ധം വളർത്തുവാൻ
 • പ്രാക്ടിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രീ എക്സ്പീരിയൻസ്

Who is this course for?

 • Graduates, post-graduates or students pursuing them in any stream
 • Professionals looking for wider exposure and hands-on industry experience in the sector
 • Students who’ve pursued a skill course under ASAP Kerala can attend program at a discounted fee of Rs. 5500

Certification

 • Hedge School of Economics

Training Partners

 • Hedge School of Economics

What to expect after the course

On completion of ബാങ്കിംഗ് & ഫിനാൻസ് ഇന്റ്റെർൺഷിപ്പ് ട്രെയിനിങ്ങ് പ്രോഗ്രാം course, we assist potential candidates to connect with prospective employers. Here’s what you can expect.

Job Roles

Expected Salary

Key Recruiters

ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനർ/ അസറ്റ് മാനേജർ

Expected Salary

 • 300000 /- p.a.

Key Recruiters

 • Hedge Group of Companies
 • Moody's Investor Service
സീനിയർ റിലേഷൻഷിപ് മാനേജർ

Expected Salary

 • 400000 /- p.a.

Key Recruiters

 • Hedge Group of Companies
 • Moody's Investor Service

Need Assistance

FAQs

 • വെൽത്ത് മാനേജ്മെന്റ് / പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജ്മെന്റ്
 • മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ
 • ബോണ്ടുകളും കടപ്പത്രങ്ങളും
 • മാക്രോ ഇക്കണോമിക് അനാലിസിസ്
 • ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് മാനേജ്‌മെന്റിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്
 • അടിസ്ഥാന വിശകലനം, പെർഫോമൻസ് അനാലിസിസ്, റിസ്ക് – റിട്ടേൺ അനാലിസിസ്
 • വ്യവസ്ഥാപിത നിക്ഷേപ പദ്ധതി (ഇക്വിറ്റികൾ, കടം, സ്വർണം & എംഎഫ്)
 • ഗവേഷണം – സാങ്കേതിക വിശകലനം
 • ചരക്കുകളും കറൻസികളും
 • സാമ്പത്തിക ഉൾപ്പെടുത്തൽ
 • നിയമപരവും പിന്തുടരേണ്ടതുമായ  പ്രസ്താവനകളുടെ പുനരുദ്പാദനം 
 • ഡെറിവേറ്റീവ് അനാലിസിസ്

ഹെഡ്‌ജ്‌ വെൽത്ത് മാനേജ്‌മെന്റ് സർവീസസ്
ഹെഡ്‌ജ്‌ റീസേർച്ച് ഡിപ്പാർട്മെന്റ്
ഹെഡ്‌ജ്‌  എസ് .ഐ.പി ഡിപ്പാർട്മെന്റ്
Hedge സ്‌കൂൾ ഓഫ് അപ്പ്ളൈഡ് ഇക്കണോമിക്സ്
അക്കൗണ്ട്സ്/ കോമ്പ്ലിയൻസ്

You can write to us.


  Be a pioneer in the സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാംസ് industry through this ബാങ്കിംഗ് & ഫിനാൻസ് ഇന്റ്റെർൺഷിപ്പ് ട്രെയിനിങ്ങ് പ്രോഗ്രാം. Open up doors of opportunity into your future

  Request Callback

  Download Syllabus