സോളാർ പവർ ജെനറേഷൻ ടെക്നൊളജി വിത്ത് ഗ്രിഡ് ഇൻ്റർഫേസ് ടെക്നോളജി

ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികൾ 15 Aug, 2022

5,900

സോളാർ പവർ ജെനറേഷൻ ടെക്നൊളജി വിത്ത് ഗ്രിഡ് ഇൻ്റർഫേസ് ടെക്നോളജി
Duration
120 hours
Course Mode
ഓഫ്‌ലൈൻ
In Partnership with
Certification

Course Overview

സോളാർ പവർ പ്ലാൻ്റുകളുടെ ഗ്രിഡ് ഇൻ്റർഫേസിൻ്റെ സൂക്ഷ്മതകൾ വിശദമായി മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ കോഴ്‌സ് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറെ സജ്ജമാക്കുന്നു. പരിപാടിയിൽ ക്ലാസ് റൂം പരിശീലനം, വ്യവസായ സന്ദർശനങ്ങൾ, പ്രദർശനങ്ങൾ, പ്രോജക്ടുകൾ, സെമിനാറുകൾ, മൂല്യനിർണ്ണയം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
View More

Key Topics

INR 5,900

Investment

to secure your future
1 Total fee

Rs 5,900

Skills Covered

 • Understanding PV system
 • Interphase with infinite bus bar
 • Design of PV system
 • Bi Directional Metering
 • Technical Presentation

Who is this course for?

Students of BTech (EEE, ME, ECE) – 5th semester and above

Certification

 • NPTI Alappuzha

Training Partners

 • NPTI ALAPPUZHA

Need Assistance?

FAQs

No, the internship programme is designed for skill enhancement, and not for a specific job role.

No, the internship can be undertaken one week per month in four consecutive months.

You can write to us.


  The given Training Centres will be the Course Venues. You can reach out to one of our representatives from the following training centres for more details.

  Be a pioneer in the പവർ & എനർജി മാനേജ്മെന്റ് industry through this സോളാർ പവർ ജെനറേഷൻ ടെക്നൊളജി വിത്ത് ഗ്രിഡ് ഇൻ്റർഫേസ് ടെക്നോളജി. Open up doors of opportunity into your future

  Request Callback


  Download Syllabus