സ്പാനിഷ് ഭാഷ-എ 1

പത്താം ക്‌ളാസ് യോഗ്യത 16 Jan, 2022 15 Mar, 2022

28,320

Apply Now
സ്പാനിഷ് ഭാഷ-എ 1
Course Start Date
22 Jan, 2022
Application Dates
8 Nov, 2021 - 16 Jan, 2022
Duration
120 hours
Course Mode
ഓൺലൈൻ
In Partnership with
 • Instituto Cervantes
Certification
 • asap-logo

Course Overview

സ്പാനിഷ് ഭാഷ: Upon completion of the four units that comprise it, the student will be able to understand and use frequently-used expressions and simple phrases in order to articulate basic needs. The student will be able to introduce him/herself, ask for and offer basic personal information about his/her place of residence, his/her belongings, and about people he/she knows. He/she will be able to interact in a basic manner as long as his/her interlocutor is willing to cooperate and speaks slowly and clearly.

CLASS TIMING:

Monday-Thursday: 17:30 to 20:00
Saturday & Sunday: 13:00 to 16:30

INR 28,320

Fee Structure

1 Single Installment

Rs 28320(Including GST)

Skills Covered

 • Improved Verbal and Spatial Abilities
 • Improved Attitude Toward the Target Language and Culture
 • Improved Memory Function (long & short-term)
 • Enhanced Creative Thinking Capacity
 • Better Memory
 • More Flexible and Creative Thinking

Who is this course for?

Candidates with 15 years & above

Certification

 • asap-logo

Training Partners

 • Instituto Cervantes
Apply Now

Testimonials

കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് ട്രെയിനർ കോഴ്‌സിന്റെ ആദ്യ ബാച്ചിലെ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഞാൻ. ഈ കോഴ്സ് എനിക്കും എന്റെ സഹപാഠികൾക്കും അത്ഭുതകരമായ ഒരു അനുഭവം ആയിരുന്നു . ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ തുറകളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, പരിശീലകർ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഞങ്ങളുടെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി പങ്കെടുത്തുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കി.ഈ സുവർണ്ണാവസരത്തിനു ASAP കേരളയ്ക്ക് വളരെ നന്ദി.
Reghu-Shankar

രഘുശങ്കർ

Student - Communicative English Trainer Course (NCVT) Community Skill Park, Kullakada, Kollam

Be a pioneer in the ഭാഷാ പഠനം & ജീവിത നൈപുണ്യങ്ങൾ industry through this സ്പാനിഷ് ഭാഷ-എ 1. Open up doors of opportunity into your future

Apply Now

You can write to us.

  The given Training Centers will be the Course Venues. You can reach out to one of our representatives from the following training centers for more details.

  Download Syllabus