സ്മാർട്ട് ഗ്രിഡ് ടെക്നോളജീസ് വിത്ത് സിമുലേറ്റർ ട്രെയിനിങ്ങ്

ബിരുദം 15 Aug, 2022

11,800

സ്മാർട്ട് ഗ്രിഡ് ടെക്നോളജീസ് വിത്ത് സിമുലേറ്റർ ട്രെയിനിങ്ങ്
Duration
120 hours
Course Mode
ഓഫ്‌ലൈൻ
In Partnership with
Certification

Course Overview

ഈ ഇൻ്റേൺഷിപ് പവർ ഗ്രിഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗിലും മാനേജ്മെൻ്റിലും ഓട്ടോമേഷൻ്റെ ഒരു അവലോകനം നൽകുന്നു. ഇലക്ട്രിക്കൽ, ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ട്രീമുകളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി സ്മാർട്ട് ഗ്രിഡ് ടെക്നോളജീസിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ആമുഖതല പരിശീലനം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. സ്‌മാർട്ട് ഗ്രിഡ്, ഗ്രിഡ് സിസ്റ്റം നവീകരിക്കുന്നതിലെ അതിൻ്റെ പ്രയോഗം, അനുബന്ധ നയങ്ങൾ, ചട്ടക്കൂടുകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് മികച്ച ധാരണ കൈവരാൻ ഈ പരിശീലന പരിപാടി ട്രെയിനികളെ സജ്ജരാക്കും.
View More

Key Topics

 • Indian Power Sector
 • Traditional power system
 • Smart grid policy and regulatory framework
 • Elements
 • IoT
 • Distribution Technologies
 • Alternative methods Controllers and Automation

INR 11,800

Investment

to secure your future
1 Total fee

Rs 11800

2 Skill loan

Canara bank skill loan available

Skills Covered

 • Simulation
 • Operation
 • Maintenance
 • Policies
 • Smart Grid Management

Who is this course for?

Students in BTech EEE – (5th Semester or above)

Certification

 • NPTI Alappuzha

Training Partners

 • NPTI ALAPPUZHA

Need Assistance?

FAQs

No, the internship programme is designed for skill enhancement and not for a specific job role.

No, the internship can be undertaken one week per month in four consecutive months.

You can write to us.


  The given Training Centres will be the Course Venues. You can reach out to one of our representatives from the following training centres for more details.

  Be a pioneer in the പവർ & എനർജി മാനേജ്മെന്റ് industry through this സ്മാർട്ട് ഗ്രിഡ് ടെക്നോളജീസ് വിത്ത് സിമുലേറ്റർ ട്രെയിനിങ്ങ്. Open up doors of opportunity into your future

  Request Callback


  Download Syllabus