സ്മാർട്ട് ഗ്രിഡ് ടെക്നോളജീസ്- ഓപ്പറേഷണൽ പ്രാക്ടീസസ് വിത്ത് സിമുലേറ്റർ ട്രെയിനിങ്ങ്

ബിരുദാനന്തര ബിരുദം 15 Aug, 2022

17,700

സ്മാർട്ട് ഗ്രിഡ് ടെക്നോളജീസ്- ഓപ്പറേഷണൽ പ്രാക്ടീസസ് വിത്ത് സിമുലേറ്റർ ട്രെയിനിങ്ങ്
Duration
120 hours
Course Mode
ഓഫ്‌ലൈൻ
In Partnership with
Certification

Course Overview

പ്ലാൻ്റ് സന്ദർശനങ്ങൾ, സിമുലേറ്റർ ഗ്രിഡ് പരിശീലനം എന്നിവയ്‌ക്കൊപ്പം സ്മാർട്ട് ഗ്രിഡ് ടെക്‌നോളജീസിൻ്റെ വിശദമായ പഠനവും കോഴ്‌സിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
View More

Key Topics

INR 17,700

Investment

to secure your future
1 Total fee

Rs 17700

2 Skill loan

Canara bank skill loan

Skills Covered

 • Simulation
 • Operation
 • Maintenance
 • Policies
 • Smart Grid Management

Who is this course for?

Graduates and students of MTech (Electrical & Power-related streams)

Certification

 • National Power Training Institute

Training Partners

 • National Power Training Institute

Need Assistance?

FAQs

No, the internship programme is designed for skill enhancement, and not for a specific job role.

No, the internship can be undertaken one week per month in four consecutive months.

You can write to us.


  The given Training Centres will be the Course Venues. You can reach out to one of our representatives from the following training centres for more details.

  Be a pioneer in the പവർ & എനർജി മാനേജ്മെന്റ് industry through this സ്മാർട്ട് ഗ്രിഡ് ടെക്നോളജീസ്- ഓപ്പറേഷണൽ പ്രാക്ടീസസ് വിത്ത് സിമുലേറ്റർ ട്രെയിനിങ്ങ്. Open up doors of opportunity into your future

  Request Callback


  Download Syllabus