സർട്ടിഫൈഡ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഇ.വി. പവർട്രെയിൻ ആർക്കിടെക്ച്ചർ ആൻഡ് എനർജി സ്റ്റോറേജ് സിസ്റ്റം

ഡിപ്ലോമ 31 Mar, 2023 1 May, 2023

51,035

സർട്ടിഫൈഡ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഇ.വി. പവർട്രെയിൻ ആർക്കിടെക്ച്ചർ ആൻഡ് എനർജി സ്റ്റോറേജ് സിസ്റ്റം
Course Start Date
24 Apr, 2023
Application Dates
1 Feb, 2023 - 31 Mar, 2023
Duration
158 hours
Course Mode
ഓൺലൈൻ
In Partnership with
Certification

Course Overview

കോഴ്‌സ് അതിൻ്റെ ഉയർച്ചയും താഴ്ചയും വഴി വിപണിയിലെ ഇലക്‌ട്രിക് വാഹന വ്യവസായ വീക്ഷണങ്ങളെ ആഴത്തിൽ പരിശോധിക്കും, തുടർന്ന് ഇന്ത്യയിലെ വ്യവസായത്തിൻ്റെ ഭാവി വളർച്ചയും. ഇലക്ട്രിക് വാഹന വ്യവസായത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മോട്ടോർ ഡിസൈനും സെലക്ഷൻ പാരാമീറ്ററുകളും നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളുടെ കേസ് സ്റ്റഡീസും കോഴ്‌സിൻ്റെ ഭാഗമാകും. ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാറ്ററി പാക്ക് ഡിസൈനിനെക്കുറിച്ചും ഇ.വി ചാർജിംഗ് സാങ്കേതികതയെക്കുറിച്ചും ഇത് മികച്ച ധാരണ നൽകും. എഞ്ചിനീയർമാർക്കും ജോലി മാറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രൊഫഷണലുകൾക്കും സംരംഭകർക്കും മാത്രമായി കോഴ്‌സ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു.
View More

Key Topics

 • About EV Industry and Market Study 
 • Electric Vehicle Powertrain Selection 
 • Motor and Controller 
 • Motor Modelling and Design
 • Basic Terminologies of Cell Model 
 • Battery Model  
 • Battery Pack Design  
 • Battery Testing and Safety
 • Introduction to BMS and its Simulation
 • Battery Estimation
 • Cell Balancing and Controls
 • Battery Thermal Management and Its Simulation
 • Fundamental of Power Electronics and Drives 
 • Induction Motor Drives  
 • Brushless Dc Motor Drive 
 • PMSM Drives &Switched Reluctance Motor Drive
 • Introduction to EV charging
 • Charging Protocol & Modes
 • Charging Type
 • Charging Technologies
 • Introduction to Regulations 
 • Static Tests 
 • Dynamic Tests 
 • Vehicle Component Testing & Hybrid Vehicle Retro fitment and Charging

INR 51,035

Investment

to secure your future
1 Skill loan option available

Skills Covered

 • Electric Machine Design and Industry Prospects
 • Battery Design & Modelling
 • BMS and BTMS, Control Methods
 • EV Charging
 • Homologation and Testing

Who is this course for?

Diploma/BE/B.Tech/Industry Professional ( ME,Auto,Mechatronics,EE,EEE,ECE,ECM,ENT,ETC)

Certification

 • ASDC

Training Partners

 • ISIE

What to expect after the course

On completion of സർട്ടിഫൈഡ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഇ.വി. പവർട്രെയിൻ ആർക്കിടെക്ച്ചർ ആൻഡ് എനർജി സ്റ്റോറേജ് സിസ്റ്റം course, we assist potential candidates to connect with prospective employers. Here’s what you can expect.

Job Roles

Expected Salary

Key Recruiters

EV Test Engineer/R&D Engineer/Powertrain Engineer/BMS Engineer/Manufacturing Engineer

Expected Salary

 • 300000 /- p.a.

Key Recruiters

 • Ather Energy
 • Bosch Group
 • Hero Electric

Need Assistance

FAQs

Yes , Eligibility for placement – 60% Marks in assignments, assessments and projects.The placement will be provided in companies like, Ather Energy, Hero Electric, MG Motors, Simple Energy, Bosch Group, Speedways and SMEV Associates/ Member Industries.

No. Live sessions will be scheduled in weekends

Yes. The course is Self Paced. Only live sessions on weekends needs to be attended on time.

Yes, Internship with stipend will be provided.Location will be PAN India.

NX Cad, Catia, Hypermesh, LS Lyna, Ansys, Matlab Simulink

You can write to us.


  Be a pioneer in the ഇലക്ട്രിക്ക് വെഹിക്കിൾ industry through this സർട്ടിഫൈഡ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഇ.വി. പവർട്രെയിൻ ആർക്കിടെക്ച്ചർ ആൻഡ് എനർജി സ്റ്റോറേജ് സിസ്റ്റം. Open up doors of opportunity into your future

  Request Callback

  Download Syllabus