സർട്ടിഫൈഡ് ബാങ്കിംഗ്, സെക്യൂരിറ്റീസ് മാർക്കറ്റ്, ഇൻഷുറൻസ് പ്രൊഫഷണൽ

ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികൾ 28 Jun, 2022

13,399

സർട്ടിഫൈഡ് ബാങ്കിംഗ്, സെക്യൂരിറ്റീസ് മാർക്കറ്റ്, ഇൻഷുറൻസ് പ്രൊഫഷണൽ
Duration
187 hours
Course Mode
ഓൺലൈൻ
In Partnership with
Certification

Course Overview

ബാങ്കിംഗ്, സാമ്പത്തിക സേവനങ്ങൾ, ഇൻഷുറൻസ് എന്നിവയിൽ വിജയകരമായ ഒരു കരിയറിലേക്ക് നീങ്ങുക

ബാങ്കിംഗ് & ഫിനാൻസ്, സെക്യൂരിറ്റീസ് മാർക്കറ്റ്സ്, ഇൻഷുറൻസ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്നിങ്ങനെയുള്ള സാമ്പത്തിക വ്യവസായത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ കോഴ്‌സ് യുവാക്കളെ സജ്ജരാക്കുന്നു. ഏതൊരു BFSI സെക്ടറിലെയും എൻട്രി ലെവൽ എക്സിക്യൂട്ടീവുകൾ മുതൽ മിഡ്-മാനേജ്മെന്റ് കേഡർ വരെയുള്ള വിവിധ ജോലി റോളുകൾ നിറവേറ്റുന്നതിനാണ് പ്രോഗ്രാം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വെൽത്ത് മാനേജ്‌മെന്റ് സർവീസസിൽ (ഡബ്ല്യുഎംഎസ്) പ്ലേസ്‌മെന്റ് സഹായത്തോടുകൂടിയ മൂന്ന് മാസത്തെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് നൽകും.

ഫിനാൻഷ്യൽ ഡൊമെയ്‌നിലെ മൂന്ന് സ്ഥാപിത സ്ഥാപനങ്ങൾ സംയുക്തമായാണ് കോഴ്‌സ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത് - നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് മാർക്കറ്റ് (NISM, സെബി സ്ഥാപിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് ഡീലിംഗ് പ്രൊഫഷന്റെ നിയന്ത്രണത്തിനും ലൈസൻസിംഗിനുമുള്ള അപെക്സ് ബോഡി); ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബാങ്കിംഗ് ആൻഡ് ഫിനാൻസ് (IIBF, ബാങ്കിംഗ്, ഫിനാൻസ് എന്നിവയിൽ പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്ന ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ്, ധനമന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള പരമോന്നത സ്ഥാപനം) & നാഷണൽ ഇൻഷുറൻസ് അക്കാദമി (NIA, ഇൻഷുറൻസ് വ്യവസായത്തെ സജ്ജീകരിക്കാൻ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന സ്ഥാപനം ).

View More

Key Topics

Banking and Finance, Securities Market, Insurance

INR 13,399

Investment

to secure your future
1 സിംഗിൾ പേയ്‌മെന്റ്

Rs 13399 as single payment

Skills Covered

 • Banking & Finance
 • Securities Markets & Insurance Skills

Who is this course for?

യുജിസി അംഗീകൃത സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ബിരുദ കോഴ്‌സിന്റെ ഒന്നാം വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയതാണ് കോഴ്‌സിന് ചേരാനുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ യോഗ്യത. ബിരുദ കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കിയ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും എൻറോൾ ചെയ്യാം.

Certification

 • NISM-IIBF-NIA

Training Partners

 • NISM-IIBF-NIA

What to expect after the course

Upon completion of സർട്ടിഫൈഡ് ബാങ്കിംഗ്, സെക്യൂരിറ്റീസ് മാർക്കറ്റ്, ഇൻഷുറൻസ് പ്രൊഫഷണൽ course, we assist potential candidates to connect with prospective employers. Here’s what you can expect.

Job Roles

Expected Salary

Key Recruiters

Entry level executives

Expected Salary

 • 180000 /- p.a.

Key Recruiters

 • NBFCs
 • Insurance Industry
 • Securities Market
Mid-management cadre jobs - Officer

Expected Salary

 • 720000 /- p.a.

Key Recruiters

 • NBFCs
 • Insurance Industry
 • Securities Market
Mid-management cadre jobs - Officer

Expected Salary

 • 720000 /- p.a.

Key Recruiters

 • NBFCs
 • Insurance Industry
 • Securities Market

Need Assistance?

FAQs

The program offers close to 187 hours of learning in Banking, Securities Markets, and Insurance.

Graduate/post-graduate students and candidates aspiring to take up a career in Banking & Finance, Securities Markets and Insurance can join the program.

The Certified BFSI Professional program equips the young individuals to foray into financial industry viz Banking & Finance or Securities Markets or Insurance Industry. The program is designed to cater to varied job roles, from entry level executives to mid-management cadre in any of the BFSI Industry.

BFSI is also called the backbone of economy. The course offers a holistic view of the financial products and services available in India.

Payment to be made in full during the registration for the program. The Course fee is Rupees 21800 including GST

Once registered, the validity period of the program will be for 15 months from the date of registration subject to clearing of all the three semesters. If unable to clear any of the semesters, one re-attempt is available by paying Rs.1500 plus GST, after which access to the said semester will be given.

Yes. The program is offered in online mode only.

You can write to us.


  The given Training Centres will be the Course Venues. You can reach out to one of our representatives from the following training centres for more details.

  Be a pioneer in the ബാങ്കിങ് & ഫിനാൻസ് industry through this സർട്ടിഫൈഡ് ബാങ്കിംഗ്, സെക്യൂരിറ്റീസ് മാർക്കറ്റ്, ഇൻഷുറൻസ് പ്രൊഫഷണൽ. Open up doors of opportunity into your future

  Request Callback


  Download Syllabus