ഹാൻഡ്സെറ്റ് റിപ്പയർ എഞ്ചിനീയർ

പത്താം ക്‌ളാസ് യോഗ്യത 15 Aug, 2022 15 Sep, 2022

13,250

ഹാൻഡ്സെറ്റ് റിപ്പയർ എഞ്ചിനീയർ
Course Start Date
25 Aug, 2022
Application Dates
10 Jun, 2022 - 15 Aug, 2022
Duration
163 hours
Course Mode
ഓഫ്‌ലൈൻ
In Partnership with
Certification

Course Overview

ഹാർഡ്‌വെയറും സോഫ്‌റ്റ്‌വെയർ ഘടകങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഹാൻഡ്‌സെറ്റ് നന്നാക്കുന്നതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്കും ഹാൻഡ്‌സെറ്റ് പര്യാപ്തതയ്‌ക്ക് ശേഷമുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി പരിശോധിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഈ കോഴ്‌സ് വിശദീകരിക്കുന്നു. ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വിജയകരമായി നിർവഹിക്കുന്നതിന് ഉയർന്ന സമ്മർദ്ദ സാഹചര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വ്യക്തികളെ സജ്ജരാക്കാനും പ്രോഗ്രാം സഹായിക്കുന്നു.
View More

Key Topics

 • Software
 • Hardware

INR 13,250

Investment

to secure your future
1 Total fee

Rs 13250

2 Skill Loan

Canara bank skill loan available

Skills Covered

 • Handset repair – Hardware and software
 • Tablet repair – Hardware and software
 • Soft skills
 • Health, hygienic and safety

Who is this course for?

Class 10 pass-outs 

Certification

 • SSC / NSDC / CENTURIAN

Training Partners

 • Wayline Management Consultants Pvt. Ltd.

Meet your Trainers

What to expect after the course

On completion of ഹാൻഡ്സെറ്റ് റിപ്പയർ എഞ്ചിനീയർ course, we assist potential candidates to connect with prospective employers. Here’s what you can expect.

Job Roles

Expected Salary

Key Recruiters

Mobile Phone Repair Technician

Expected Salary

 • 120000 /- p.a.

Key Recruiters

 • MITS Advanced Technology
 • Indiatech Computers & Mobiles
 • AV Computers & Mobiles
 • MAC Mobile
 • Mobile King
Smartphone repair technician

Expected Salary

 • 120000 /- p.a.

Key Recruiters

 • MITS Advanced Technology
 • Indiatech Computers & Mobiles
Self-employed in Mobile phone and Tab service technician

Expected Salary

 • 200000 /- p.a.

Key Recruiters

 • MITS Advanced Technology
 • Indiatech Computers & Mobiles

You can write to us.


  The given Training Centres will be the Course Venues. You can reach out to one of our representatives from the following training centres for more details.
  • Block panchayat Perumbadapu

   Block panchayat Perumbadapu,
   Ponnani Taluk , Malappuram.

   CONTACT DETAILS

   Anand K

   District Programme Manager

   9495999673

  • Wayline Management Centre

   Mangalath Tower,North Janatha Road,
   Palarivattom, Kochi – 682025

   CONTACT DETAILS

   Karthika Bhasker

   District Programme Manager

   9495999642

  • Wayline Management Centre

   GIIT, Behind KSRTC Bus stand,
   Kottarakkara, Kollam

   CONTACT DETAILS

   Anoop P

   District Programme Manager

   9495999636

  Be a pioneer in the ഇലക്ട്രോണിക്സ് industry through this ഹാൻഡ്സെറ്റ് റിപ്പയർ എഞ്ചിനീയർ. Open up doors of opportunity into your future

  Request Callback


  Download Syllabus