ESSCI അഡ്വാൻസ്‌ഡ് LED ലൈറ്റ് പ്രോഡക്ടസ് ഡിസൈൻ, അസംബ്ലി & റിപ്പയറിങ്

പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് യോഗ്യത 9 Feb, 2022 15 May, 2022

25,000

Apply Now
ESSCI അഡ്വാൻസ്‌ഡ് LED ലൈറ്റ് പ്രോഡക്ടസ് ഡിസൈൻ, അസംബ്ലി & റിപ്പയറിങ്
Course Start Date
16 Feb, 2022
Application Dates
1 Dec, 2021 - 9 Feb, 2022
Duration
300 hours
Course Mode
ബ്ലെൻഡഡ്‌
In Partnership with
Certification

Course Overview

The course offers practical as well as theoretical knowledge related to LED Light Design, Assembly and Repairing. The world of lighting is constantly evolving and energy efficient LED lighting is transforming the marketplace. Over the last two decades, LED technology has changed and improved dramatically. Learning LED Product Design and Manufacturing course means we are getting equipped for an industry as well as for starting a small business of our own.

INR 25,000

Fee Structure

1 First Installment

Rs.10,000

2 Next 3 Installments

Rs.5000 each

Skills Covered

 • Responsible for fitting together different electronic, electrical and mechanical parts
 • Connect them to make the final LED luminary as per product design
 • Testing LED luminaries using different testing equipment.

Who is this course for?

1. Those who aspire to kick start their career in LED/Electronics Industry right after Plus Two

2. Those who aspire to become an Entrepreneur

3. Those who want to add an additional skill/certification to their current profile

Certification

 • Electronics Sector Skill Council of India, Sahasra Sambhav Skill Development Pvt Ltd

Training Partners

 • Sahasra Sambhav Skill Development Pvt Ltd

Meet your Trainers

Apply Now

What to expect after the course

On completion of ESSCI അഡ്വാൻസ്‌ഡ് LED ലൈറ്റ് പ്രോഡക്ടസ് ഡിസൈൻ, അസംബ്ലി & റിപ്പയറിങ് course, we assist potential candidates to connect with prospective employers. Here’s what you can expect.

Job Roles

Expected Salary

Key Recruiters

LED Technician

Expected Salary

144000 p.a.

Key Recruiters

 • Sunlit
 • BarchLED
LED Designer

Expected Salary

144000 p.a.

Key Recruiters

 • Sunlit
 • BarchLED
Trainee

Expected Salary

144000 p.a.

Key Recruiters

 • Sunlit
 • BarchLED

Testimonials

പെരുമ്പാവൂർ അസാപ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്കിൽ പാർക്കിലെ ഒരു പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഞാൻ. ബി. ടെക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റഷൻ പഠനത്തിന് ശേഷം ഏകദേശം 3 വർഷത്തോളം ഒമാനിൽ ജോലി ചെയ്ത് നാട്ടിൽ വന്ന സമയത്താണ് പെരുമ്പാവൂർ അസാപ് പെരുമ്പാവൂർ അസാപ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്കിൽ പാർക്കിലെ ഒരു പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഞാൻ. ബി. ടെക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റഷൻ പഠനത്തിന് ശേഷം ഏകദേശം 3 വർഷത്തോളം ഒമാനിൽ ജോലി ചെയ്ത് നാട്ടിൽ വന്ന സമയത്താണ് പെരുമ്പാവൂർ അസാപ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്കിൽ പാർക്കിൽ ESSCI Advanced Solar PV System Design & Installation എന്ന കോഴ്സ് പഠിച്ചത്. ഇത് മൂന്നര മാസത്തെ കോഴ്സ് ആയിരുന്നു. ആദ്യത്തെ 2 മാസം സോളാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട theory ക്ലാസും അതിന് ശേഷം 2 ആഴ്ച്ച സ്കിൽ പാർക്കിൽ സോളാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നൈപുണ്യ പരിശീലനവും ലഭിച്ചു.സ്കിൽ പാർക്കിലെ നൈപുണ്യ പരിശീലനത്തിന് ശേഷം 3 ആഴ്ച്ച Gadgeon Lifestyle Pvt Ltd എന്ന സോളാർ കമ്പനിയുടെ installation site ൽ വിദ്ഗ്ധരായ വ്യക്തികളുടെ കീഴിൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഇന്റേൺഷിപ്പും ലഭിച്ചു. ഇന്റേൺഷിപ് പൂർത്തിയായ ദിവസം തന്നെ അതേ കമ്പനിയിൽ എനിക്ക് ജോലിയും ലഭിച്ചു. Gadgeon Lifestyle Pvt Ltd. കമ്പനിയിലെ Projects - Junior Engineer ആയി ഇപ്പോഴും ജോലി ചെയ്തു വരുന്നു.

Sachin

സച്ചിൻ പാലൂത്താനം

Junior Engineer, . Gadgeon Lifestyle Pvt Ltd.

CSP പെരുമ്പാവൂരിലെ കോഴ്‌സ് എന്റെ ജന്മസ്ഥലമായ പെരുമ്പാവൂരിൽ ഒരു ബിസിനസ്സ് തുടങ്ങാനുള്ള സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനവും ആത്മവിശ്വാസവും നൽകി. പ്രത്യേകിച്ച് സഹസ്ര ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സിന്റെയും ആൾസൺ എനർജിയുടെയും (പ്രാക്ടിക്കൽ ട്രെയിനിംഗ്) തൊഴിൽ പരിശീലനം ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ്, സോളാർ എനർജി സൊല്യൂഷൻ, സെയിൽസ് ആന്റ് സർവീസ് മേഖലകളിൽ എന്നെ സഹായിക്കുകയും നയിക്കുകയും ചെയ്തു.

Saji

സജി എം ഗീവർഗീസ്

Entrepreneur, MTTS Solar Solutions, Kuruppampady, Perumbavoor

പെരുമ്പാവൂരിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്‌കിൽ പാർക്കിൽ സോളാർ കോഴ്‌സ് പഠിക്കുന്നത് വളരെ രസകരവും വിലപ്പെട്ടതുമായ അനുഭവമായിരുന്നു. അത് എനിക്ക് അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങളിലും സാങ്കേതിക വശങ്ങളിലും നല്ല ഗ്രൗണ്ട് നൽകി. പ്രായോഗിക പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ആളുകളുമായി ഇടപഴകാൻ ഈ കോഴ്‌സ് എന്നെ പ്രാപ്തമാക്കിയതെങ്ങനെയെന്ന് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. കോഴ്‌സ് രസകരവും വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതും പ്രതിഫലദായകവുമാണെന്ന് ഞാൻ കണ്ടെത്തി. സംഖ്യാശാസ്ത്രപരവും ആശയവിനിമയപരവുമായ പരിശീലനത്തിനൊപ്പം എംപ്ലോയബിലിറ്റി പരിശീലന പരിപാടി പിന്തുടർന്ന് ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു. എനിക്ക് പുതുമയുള്ള ഈ മേഖലയിലെ എന്റെ അറിവ് ശരിക്കും മെച്ചപ്പെടുത്തി. ഭാവിയിൽ സ്വന്തമായി ഒരു ചെറുകിട ബിസിനസ്സ് തുടങ്ങാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസവും ഇത് എനിക്ക് നൽകി.

Sebin-Varghese

സെബിൻ വർഗീസ്

Student-ESSCI Advanced Solar PV System Design & Installation

Be a pioneer in the ഇലക്ട്രോണിക്സ് industry through this ESSCI അഡ്വാൻസ്‌ഡ് LED ലൈറ്റ് പ്രോഡക്ടസ് ഡിസൈൻ, അസംബ്ലി & റിപ്പയറിങ്. Open up doors of opportunity into your future

Apply Now

Need Assistance

FAQs

Yes, we will give 3 offers for all fresher candidates below 32 years after successful completion of the course

Yes, Employability and Entrepreneurship training is part of training

Yes, the course is open for everybody who have passed a Plus two equivalent education level. Yes you will get guidance for starting a company or any entrepreneurial venture by connecting with the previous alumni who have already started companies or in the path of starting one.

10:00 AM to 12:00 PM

You can write to us.

  The given Training Centers will be the Course Venues. You can reach out to one of our representatives from the following training centers for more details.

  Download Syllabus